ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Загрузка...

1. У чому полягають обов’язки посадових осіб щодо організації та ведення діловодства?

Модуль 3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУЧАСНОГО ОФІСУ

2.         Який порядок реєстрації вхідних та вихідних документів орга-нізації?

3.         Хто здійснює безпосередній контроль за виконанням докумен-тів в організації, у структурному підрозділі?

4.         Які існують строки виконання документів? Чи може бути змінений строк виконання документа? Ким? Яким чином?

5.         Назвіть оформлення реквізитів документів?