Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСІТЕТУ

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М., Шевчук О. С., Худякова І. М.

УПРАВЛІННЯ

СУЧАСНИМ ОФІСОМ

(ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Видавничий дім «Професіонал»

«Центр учбової літератури»

Київ – 2УДК 331.1(075.8) ББК 65.290-2я73 У 67

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18 -Г-1637 від 07.07.2008)

Рецензенти:

Горлачук В. В. — доктор економічних наук, професор Чорноморського держав-ного університету ім. П. Могили;

Стариков І. М. — доктор педагогічних наук, професор Миколаївського держав-ного університету ім. В. Сухомлинського, член Російської академії освіти;

Фатєєв М. В. — кандидат технічних наук, професор Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін.

У 67 Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент): Навчальний посібник. — К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2010. — 184 с.

ISBN 978-966-370-134-9 (Професіонал) ISBN 978-966-364-988-7 (ЦУЛ)

У навчальному посібнику висвітлено проблеми та методи управління сучасним офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, інформаційно-документаційного забезпечення офіс-менеджменту та прийоми і засоби роботи з документами.

Навчальний посібник призначається студентам і магістрам за напрямом під-готовки «Менеджмент», має міждисциплінарне призначення у вивченні таких нав чальних дисциплін, як «Організація праці менеджера», «Бізнес-комунікації», «Діловий етикет», «Практикум з комп’ютерних дисциплін», а також може бути корисним широкому колу офіс-менеджерів, секретарів і помічників керівників, які опікуються питаннями управління й організації роботи офісу.

УДК 331.1(075.8) ББК 65.290-2я73

ISBN 978-966-370-134-9 (Професіонал)    © Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М.,

ISBN 978-966-364-988-7 (ЦУЛ)     Шевчук О. С., Худякова І. М., 2009

© «Видавничий дім «Професіонал», 2