Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

магниевый скраб beletage

1.         Абуталипов Р. Н. Полезные программы для офисных работни-ков: Microsoft Office 2003. — «Альфа-Пресс», 2005.

2.         Биков І. Ю., Жирнов М. В., Худякова І. М. Microsoft Office в зада-чах економіки та управління. — К.: ВД „Професіонал», 2006.

3.         Скороходов В. А. Худякова И. М. АРМ менеджера. — К.: ВД „Про-фесіонал», 2007.

4.         http://www.intuit.ru/

Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. та ін. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ОФІСОМ (ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ)

Модуль 3

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУЧАСНОГО ОФІСУ

 

Вимоги до менеджера в за-безпеченні ефективної робо-ти офісу

Організація роботи приймаль-ної (канцелярії, підрозділу) Загальні положення роботи з документами. Сутність оформлення доку-ментів. Види бланків доку-ментів

Основні вимоги до складання та оформлення документів Схеми документообігу різ-них категорій документів.

Ключові терміни та поняття: канцелярія, управління спра-вами документообіг, вхідний та вихідний документи, формуляр, бланк, реквізит, віза, резолюція, грифи погодження, затверджен-ня та обмеження доступу, реєстрація документів, заголовок до тексту, індекс документа, відмітки про контроль, засвідчення копії, витяг з документа, наявність додатків, штамп і печатка, формат сторінки, адресування кореспонденції. контрольна кар-тка, реєстрація документа, журнал реєстрації вхідних та вихід-них документів.

tfSh.