ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Загрузка...

1.         Які етапи розвитку апаратних засобів ви можете визначити?

2.         Визначте поняття ІТ-інфраструктура.

3.         Які програмні засоби існують в офісних пакетах програм?

4.         Які функції могуть бути виконані за допомогою програми Microsoft Excel?

5.         Яку роль в організації сучасного бізнесу відіграють віртуальні офіси? Дайте визначення поняття і наведіть приклади.

6.         Охарактеризуйте технічне оснащення сучасного офісу.

7.         Охарактеризуйте програмне оснащення сучасного офісу.

8.         Охарактеризуйте організаційне оснащення сучасного офісу.

Модуль 2 ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС