Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Розвиток програмних засобів : Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Розвиток програмних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Загрузка...

Сучасний офіс також важко уявити без програмного забезпечення ко-лективного користування. У цьому разі створюються умови, які забезпечу-ють можливість обміну інформацією співробітників без часових або тери-торіальних обмежень.

Основи сучасних офісних програм закладалися в 70-і роки. Перш за все, в цей час активно розроблялися текстові редактори. До появи тексто-вих редакторів процес складання документів часто мав одну стомливу про-цедуру: фрагменти тексту вирізувалися із надрукованих сторінок і вклею-валися в потрібні місця, а потім сформовані таким чином документи знов передруковувалися. Текстові редактори дозволили автоматизувати даний процес, і це було справді революційне перетворення. Відтоді документи перестали друкуватися кожного разу з нуля. А можливість мати стандартні заготівки, що вставляються в текст коли необхідно, перетворило весь про-цес підготовки документів.

Текстові процесори дозволили готувати документи без утомливого набору тексту

Модуль 2 ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

У 1979 році компанія Micropro International випустила текстовий про-цесор Wordstar, який вплинув на всі наступні розробки в цій області.

У 1983 році свого першого текстового редактора (Multi-Tool Word) представила компанія Microsoft і як рекламна акція випустила близько 450 тисяч дисків із демо-версією програми. У 1983 році з’явилася DOS-ве-рсія редактора, в 1984-у — версія для Apple Macintosh і в 1989-у — для Microsoft Windows.

Текстові редактори удосконалювалися, оснащувалися новими можли-востями і на певному етапі одержали статус так званих текстових процесорів. Термін «текстовий процесор», звичайно, застосовується для позначення програм, які дозволяють здійснювати складнішу обробку тексту, ніж текс-тові редактори (використовувати різні елементи оформлення, здійснювати автоматичну генерацію номерів сторінок, побудову змісту великого доку-мента, перевірку правопису і т. п.). Відзначимо, що часто терміни «текс-тового редактора» і «текстовий процесор» вважають синонімами, що не зо-всім правильно.

Історично текстові редактори — це попередники текстових процесо-рів. Вони дозволяли складати і редагувати тексти, але не підтримували пе-релічених вище функцій. Проте для завдань, не пов’язаних із створенням документів із складним оформленням (наприклад, для написання текстів програм), текстові редактори використовуються і сьогодні.

Майже одночасно з першими текстовими редакторами з’явилися еле-ктронні таблиці. У 1978 році була випущена перша елект