Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Передмова      3

ЧАСТИНА I. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ    5

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами             5

1.1.      Поняття проекту та управління проектами            5

1.2.      Історія методів управління проектами        14

1.3.      Класифікація та оточення проектів             22

1.4.      Життєвий цикл проекту       30

1.5.      Процеси проекту       35

1.6.      Області знань управління проектами         41

1.7.      Цілі, результати і стратегія проекту             45

Тема 2. Учасники проекту    50

2.1.      Учасники проекту     50

2.2.      Команда проекту       55

Тема 3. Обґрунтування доцільності проекту          65

3.1.      Проектний аналіз       65

3.2.      Методи оцінювання проекту           69

 

3.2.      Бізнес-план     75

3.3.      Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)             77

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту           79

4.1.      Організація системи управління проектами          79

4.2.      Структури управління проектами  82

4.3.      Вибір організаційної структури управління            89

Контрольні питання до частини I  93

Тестові завдання до частини I         94

Завдання до частини I          109

Список використаних джерел до частини I          113

ЧАСТИНА II. ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ПРОЕКТУ            117

Тема 5. Загальні підходи до планування проектів             117

5.1.      Сутність планування проекту          117

5.2.      Цілі, призначення й види планів     121

5.3.      Шаблон плану управління проектом          131

Тема 6. Структуризація проекту. Сіткове і календарне планування

проекту           134

6.1. Структуризація проекту             134

Зміст

6.2.      Сіткові і календарні методи планування     138

6.3.      Сіткові графіки           141

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту ...149

7.1.      Планування витрат і оцінка вартості проекту        149

7.2.      Бюджетування проекту         155

7.3.      Оцінка тривалості робіт        160

7.4.      Розробка розкладу проекту  165

7.5.      Аналіз можливості реалізації проекту і оптимізація плану проекту         175

Тема 8. Контроль виконання проекту        180

8.1.      Суть процесу контролю проекту     180

8.2.      Моніторинг проекту              183

8.3.      Вимірювання прогресу виконання робіт проекту             185

Контрольні питання до частини II             193

Тестові завдання до частини II        194

Завдання до частини II         206

Список використаних джерел до частини II         208

ЧАСТИНА III. УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ОБЛАСТЯМИ

ЗНАНЬ ПРОЕКТІВ    211

Тема 9. Управління ризиками в проектах              211

9.1.      Загальні поняття управління ризиками      211

9.2.      Планування управління ризиками              216

9.3.      Визначення ризиків  221

9.4.      Аналіз ризиків            223

9.5.      Пріоритезація ризиків           226

9.6.      Моніторинг і контроль ризиків        231

Тема 10. Управління якістю проектів          237

10.1.    Загальне поняття управління якістю           237

10.2.    Планування якості     240

10.3.    Забезпечення якості  246

10.4.    Контроль якості         251

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів

за проектами              258

11.1.    Поняття закупівлі й контракту         258

11.2.    Планування закупівель         263

11.3.    Планування запиту пропозицій       270

11.4.    Запит пропозицій продавців           271

430

Зміст

11.5.    Відбір продавців        273

11.6.    Адміністрування контрактів             278

11.7.    Закриття контрактів  279

11.8.    Організація і проведення торгів за проектами       280

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами         304

12.1. Поняття та види аутсорсингу             304

12.1. Аутсорсинг управління проектами    312

12.3. Офшоринг         320

Контрольні питання до частини III            331

Тестові завдання до частини III       332

Завдання до частини III        346

Список використаних джерел до частини III        348

Висновки        352

Приклади виконання завдань          354

Термінологічний словник     358

Додатки          373

Предметний покажчик         

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

НОЗДРІНА Лариса Василівна ЯЩУК Валентина Ігорівна ПОЛОТАЙ Орест Іванович

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

ПІДРУЧНИК

Керівник видавничих проектів — Б. А. Сладкевич

Оригіналмакет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 07.07.2010. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 24,3.

Наклад – 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006