Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток В : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

Додаток В


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

АНАЛІЗ СИЛОВОГО ПОЛЯ (FORCE FIELD ANALYSIS)

Цей метод був запропонований K. Левіном (американським соці-альним психологом), який зазначав, що баланс в організації (в нашо-му випадку в проекті) підтримується через взаємодію 2 протилежних сукупностей чинностей. Дослідник розглядав організації як системи, у яких поточна ситуація не була статичною закономірністю, а дина-мічним балансом («рівновагою») протилежних сил:

1)         тих, які сприяють зміні: рушійні сили (driving forces);

2)         тих, які підтримують статус-кво: стримуючі сили (restraining forces).

Для того, щоб відбулася зміна, рушійні сили повинні переверши-ти стримуючі сили, у такий спосіб зміщуючи рівновагу, тільки після цього відбувається трансформація проблеми в ціль.

В ході аналізу будується діаграма силового поля — модель сил, які сприяють і стримують зміну ситуації (рис. В.1). Ці сили вклю-чають: людей, звички, звичаї й відносини. Діаграму силового поля можна використовувати на проектному рівні для візуалізації сил, які можуть працювати на користь і проти ініціатив по змінах.

Рушійні сили перераховані в лівому стовпчику, а стримуючі — у правому. Стрілки розміщуються до середини. Довші стрілки показу-ють вагоміші сили. Слід пам’ятати, що збільшення дієвості рушійних або зниження дієвості стримуючих сил можуть збільшити або знизи-ти дієвість інших чинників або навіть створити нові сили.

Послідовність дій з аналізу силового поля проблеми:

1.         Визначте найважливіших гравців (зацікавлених сторін) і ці-льові групи.

2.         Визначте, супротивників і союзників.

3.         Визначте як ви можете вплинути на кожну цільову групу

4.         Опишіть поточну ситуацію (current situation).

5.         Опишіть задану ситуацію (desired situation).

6.         Визначте, напрямок розвитку поточної ситуації, якщо ніяку дію не буде розпочато.

7.         Перелічіть всі сили, сприятливі зміні в заданій ситуації (desired situation).

8.         Перелічіть всі сили, протидіючі зміні в заданій ситуації (desired situation).

Додатки

Силова конфронтація

рушійні сили  стримуючі сили

слабка сила

слабка сила

помірна сила

потужна сила

■*

 

 

                       

            П р о б л е м а           

                       

Ціль

Рис. В.1. Трансформація проблеми в ціль з аналізом силового поля

9. Обговоріть й дослідіть всі сили: вони дійсні? Можна їх зміни-ти? Які з них найважливіші?

10.       Припишіть показники до кожної із сил, використовуючи чис-лову шкалу, наприклад, 1 — дуже слабка, а 10 — дуже сильна.

11.       Складіть схему сил. Перелічіть рушійні сили на лівій стороні і стримуючі праворуч.

12.       Визначте, чи можливі зміна й прогрес.

13.       Обговоріть те, як можна вплинути на зміну шляхом зниження дієвості стримуючих сил або шляхом збільшення дієвості ру-шійних сил.

Додатки