ДОДАТКИ Додаток А


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

ОРГАНІЗАЦІЇ З ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Працює ціла низка організацій, які займаються розробкою мето-дології та практикою управлінням проектами. Зокрема Українська Асоціація Управління Проектами «УКРНЕТ» є національним від-діленням Ukrainian Project Management Association (UРМА) Між-народної асоціації управління International Project Management Association (ІРМА) — світового лідера у сфері управління проекта-ми. UРМА входить також до складу європейського й американського інститутів управління проектами (РМІ) — професійних організацій по управлінню проектами. Зусилля Асоціації спрямовані на розвиток культури управління проектами з використанням сучасних методів і інформаційних систем, міжнародна сертифікація професійних проек-тних менеджерів по системі ІРМА, надання консультаційних послуг, проведення навчальних курсів по управлінню проектами, видання книг, стандартів, навчальних посібників тощо. З 1997 р. асоціація має прямий контракт із найбільшою світовою професійною структурою в області проектного менеджменту РМІ.

Члени UРМА надають широкий спектр послуг по управлінню проектами — від обґрунтування здійсненності проекту, побудови програм розвитку організацій і бізнес-планів, моніторингу і контро-лю за реалізацією проекту до дослідження фірм і пошуку шляхів під-вищення ефективності їх бізнесу. Діяльність UРМА поширюється на міждержавні проекти і участь у міжнародних програмах.

UРМА разом з Інститутом Економічного Розвитку Світового Банку створила і підтримує мережу учбово-консультаційних центрів по управлінню проектами в Україні з головним центром у м. Києві. Сьогодні ця мережа охоплює такі регіони: Київ, Харків, Одеса, Лу-ганськ, Львів, Миколаїв, Донецьк. Існує молодіжна секція UРМА.

Додатки