Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Частина 1

Завдання 3

Розрахувавши NPV і проаналізувавши проект, отримаємо:

а)         NPV =11,0 млн грн, тобто проект є прийнятним;

б)         У цьому випадку NPV обчислюється прямим підрахунком:

 60       100      100      75        _

NPV = -300 + +          +          +          = -72,47 млн грн

1,16 1,16*1,17 1,16*1,17*1,18 1,16*1,17*1,18*1,18

У такому випадку проект відхиляється.

Частина 2 Завдання 2

Опис   Допущення, ризик або щось інше?

 

Ми одержимо сильну підтримку проекту керівництвом Неможливо відразу визначити, ризик це або допущення. Залежно від умов, якщо ймовірність дуже висока, то це ризик, якщо не висока, то допущення

Випробовувальний стенд ми одержимо до того, як будемо гото-ві до випробувань Залежно від конкретних умов, тут може укладатися або істотний ступінь ризику для проекту (ризик), або вкрай малий (допущення)

Міжповерхові перекриття вико-нуються з монолітного залізобе-тону  Даний опис є фактом або вимогою, і не є ні ризиком, ні допущенням. Це лише опис продукту проекту

Ми закінчимо в ІТ-проекті аналіз вимог перед початком проекту-вання         Це частина проектного підходу, що під-контрольний команді проекту. Тут не-має ризику або допущення

Наші постачальники зроблять по-ставку до 1 жовтня     Залежно від умов, якщо за цим стоїть висока загроза для проекту, те це ризик. Якщо несуттєва — допущення

Для закупівлі оздоблювальних матеріалів нам буде потрібна екс-педиція на Плутон Це не ризик і не допущення. Імовірність 0%. Це вимисел

Приклади виконання завдань

Продовження табл.

Автомобіль повинен розвинути швидкість 100 км/годину за 10 секунд           Даний опис відноситься до вимог і не містить ознак ризику або допущення

Робочі групи проекту перебувають на відстані 60 км одна від одної.    Це не ризик і не допущення, оскільки є фактом. Навіть якщо це не факт, а ви-мисел, то й у такому випадку тут немає ні ризику, ні допущення

Частина 3

Завдання 3

Шляхом аналізу «Make-or-Buy» необхідно визначити, що ви-гідніше для проекту: орендувати чи купувати необхідне обладнання. Передбачається, що можна орендувати обладнання за 800 грн/день. Щоб придбати обладнання, вартість якого складає 12000 грн плюс щоденна оперативна (експлуатаційна) вартість 400 грн/день. Скіль-ки часу повинно минути, щоб вартість закупівлі була тотожною вар-тості орендного договору?

Нехай d є числом днів використання обладнання. Тоді отримаємо таке рівняння:

12,000 + 400d = 800d.

Віднімаючи 400d від обох сторін, отримаємо:

12,000 = 400d.

Ділячи обидві сторони на 400, маємо результат:

d = 30.

Отже, якщо обладнання потрібне в проекті більш ніж на 30 днів, економічнішим буде придбати його.

Завдання 4

Менеджер проекту використовує метод звітності за освоєним об-сягом для управління проектом. Проект триває 8 тижнів. У таблиці наведені дані, зібрані на даний момент. За планом проект повинен за-кінчитися через вісім тижнів. Звіт за освоєним обсягом показує дані, зібрані для перших чотирьох тижнів проекту. Цифри в таблиці йдуть наростаючим підсумком.

Приклади виконання завдань

Звіт за підсумками 4 перших тижнів

 

Тиждень         PV       AC      EV

1          1,000   1,000   1,000

2          3,000   2,000   2,500

3          5,000   5,000   6,000

4          7,000   9,000   7,000

5          13,000            

6          17,000            

7          19,000            

8          20,000            

1.         Чому дорівнює індекс виконання вартості для 4-го тижня?

CPI = EV/AC = 0,7/0,9 = 0,777.

2.         Чому дорівнює індекс виконання термінів для 3-го тижня?

SPI = EV/PV = 6000/5000 = 1200.

3.         Чому дорівнює BAC для проекту протягом 4-го тижня?

Сумі витрат, яка запланована для проекту на даний момент.

4.         Протягом 5-го тижня було виявлено, що частина роботи, яка

була представлена в звіті як виконана протягом 2-го тижня, не при-

йнята замовником. Буде потрібно 500 грн для того, щоб усунути про-

блему і забезпечити приймання. Виконання цієї роботи заплановане

на 6-й тиждень. Звітів про виконання якої-небудь іншої роботи про-

тягом 5-го тижня немає. Чому дорівнює EV для 5-го тижня?

EV = 7000 – 500 = 6500.

5.         Чому дорівнює відхилення за вартістю для 4-го тижня?

CV = EV – AC = 7000 – 9000 = –2000.

6.         Чому дорівнює відхилення по термінах в 2-му тижні?

SV = EV – PV = 2500 – 3000 = –500.

Приклади виконання завдань

7. Чому дорівнює прогноз після закінчення (EAC) зроблений для 4-го тижня?

EAC = BAC/CPI = 20000/0,7777 = 25717.

Завдання 5

Будівельна компанія вимірює свої показники методом звітності за освоєним обсягом. В ході проекту було виконано одне із завдань по посадці десяти в’язів, виконане підрядником по ландшафтному дизайну. Плановий обсяг цього завдання, яке було виконано два тиж-ні тому, складав 4000 грн. Але на нещастя для підрядника, йому слід було садити клени. Замовник наполягає на тому, щоб були посаджені клени, а в’язи — прибрані, не дивлячись на те, що в’язи на цей момент вже стоять в землі. Підрядчик погоджується виконати роботу по їх заміні. Що слід зробити в звіті за освоєним обсягом?

Слід зменшити EV на 4000 грн вже зарахованих в звіті за осво-єним обсягом для посадки дерев. Коли підрядник посадить нові де-рева, то 4000 грн потрібно буде додати ще раз.