Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.7. Закриття контрактів : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

11.7. Закриття контрактів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Призначення процесу «Закриття контрактів» — закінчення контрактів, включаючи вирішення будь-яких відкритих питань, і формальне закриття кожного контракту.

Коли продавець завершує всю роботу за контрактом, менеджер проекту відповідає за забезпечення того, щоб контракт був правильно закритий.

Менеджер проекту починає з:

-          перевірки того, щоб записи по всіх сторгованих закупівельних документах були включені в проектну папку;

-          зустрічі з членами команди проекту для оцінки виконання сво-їх зобов’язань всіма продавцями;

-          перевірки завершення всіх робіт, даних в описі роботи кожно-го продавця; порівняння виконання і постачання продавця з WBS;

Частина II. Планування і контроль проекту

-          рішення про те, задовольняє чи ні виконання продавця крите-

ріям приймання і визначення результатів або елементів, що за-

лишилися нереалізованими, якщо такі є.

Оцінка показників виконання продавцем своїх зобов’язань за контрактом загалом вимагає від менеджера проекту і його команди розв’язання таких робіт:

-          упорядкування всіх закупівельних записів для їх включення у проектні записи;

-          здійснення командного перегляду показників виконання про-давцем своїх зобов’язань;

-          досягнення консенсусу в питанні про міру відповідності показ-ників виконання продавця критеріям приймання;

-          визначення будь-яких нереалізованих результатів і необхідних дій.

Оцінка показників виконання контракту може поставити мене-джера проекту перед необхідністю виконання двох таких додаткових дій:

1)         коригування критеріїв приймання (визначення і затверджен-ня змін в початковому описі робіт);

2)         обговорення результатів перегляду з підрозділом по закупів-лях, якщо очікуються конфлікти або інші проблеми з продав-цем.

Хоча команда проводить відстеження виконання продавцем своїх зобов’язань по фазі проекту або проекту загалом за допомо-гою процесу адміністрування контракту, необхідно формально оцінити продукти і послуги продавця перед закриттям контракту.

Це гарантує, що команда прийшла до угоди, і визначені результа-ти ведуть до заключного приймання або розриву контракту.