Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Структуризація проекту : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

6.1. Структуризація проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Для планування і управління проектом слід визначити його структуру.

Структура проекту — це чітка ієрархічна декомпозиція про-екту на складові частини, які необхідні і достатні для ефективного планування і контролю реалізації проекту.

Структура проекту повинна відповідати таким вимогам:

1.         Сукупність елементів кожного рівня ієрархії декомпозиції проекту повинна представляти весь проект. Рівні декомпози-ції відрізняються один від одного ступенем деталізації.

2.         Виходячи із вищенаведеного, сумарне значення характерис-тик проекту (обсяги робіт, вартість, ресурси. кількість вико-навців) повинно співпадати.

3.         Нижній рівень декомпозиції проекту повинен містити такі елементи робіт, на основі яких можуть бути визначені кіль-кісні значення характеристик робіт, необхідні і достатні для управління проектом).

Не існує чіткої регламентації щодо кількості рівнів ієрархії струк-тури проекту. Число рівнів зазвичай складає 6-8 в залежності від складності, масштабів проекту.

Тема 6. Структуризація проекту. Сіткове і календарне планування проекту

Розрізняють такі структурні моделі проекту:

– WBS (work brakedown structure) — ієрархічний погляд на пакети

робіт проекту, які в сукупності реалізують цілі проекту; – OBS (organizational brakedown structure) — визначає, які роботи

призначаються яким організаційним підрозділам; – RBS (resource brakedown structure) — це різновидність OBS, що визначає, які роботи закріплюються за окремими виконавцями; – BOM (bill of materials) — ієрархічний погляд на склад матеріа-лів, які використовуються для створення результату (продук-ту) проекту; – PBS (project brake structure) — проектна структурна розбивка фундаментально тотожна WBS, за винятком деяких областей, наприклад, розробки програмних застосувань. Структурні моделі можуть розрізнятись за принципами деком-позиції проекту. Якщо результати проекту є чітко визначеними, декомпозиція проекту здійснюється з орієнтацією на її результат. Структурна модель WBS результативного (продуктового) виду, коли проект розбивається по елементах результату (продукту) про-екту, проілюстрована на рис. 2.5.

Супермаркет

Земля

Приміщення

Обладнання

Персонал

Документація

 

Торговельний зал

Підсобні приміщення

Адміністративні приміщення

Рис. 2.5. Фрагмент структурної декомпозиції робіт проекту (WBS)

Частина II. Планування і контроль проекту

Функціональна WBS базується на функціональній організацій-ній структурі і передбачає декомпозицію за функціями підрозділів, працівники яких беруть участь в управлінні проектом (рис. 2.6).

 

Управління персоналом

Управління фінансами

Маркетинг

Організація виробництва

Логістика

Юридичний супровід

 

Аналіз потреб

Підбір і відбір

 

                                   Вивчення попиту

                       

 

ринку                        

 

           

                       

                                               Аналіз конкурентів

Управління продуктом                   

 

Мотивація

Реклама

Розвиток

Рис. 2.6. Фрагмент функціональної структурної декомпозиції робіт проекту

(WBS)

На ранніх стадіях проекту, коли результати ще чітко не визна-чені, структурну декомпозицію можна будувати, опираючись на фази життєвого циклу проекту. Структурну декомпозицію ро-біт проекту (WBS) за етапами життєвого циклу показано на рис. 2.7.

Тема 6. Структуризація проекту. Сіткове і календарне планування проекту

Відкриття супермаркету

Ініціація проекту

Планування проекту

Реалізація проекту

Завершення проекту

Розробка WBS

Оцінка ідеї

Створення сіткового графіку

 

Маркетингове дослідження

Розробка розкладу проекту

 

Аналіз інвестиційної привабливості

Ресурсне і фінансове планування

 

Розробка статуту проекту

Оптимізація плану проекту

 

Запуск проекту

Затвердження майстер-плану

Рис. 2.7. Фрагмент структурної декомпозиції робіт проекту (WBS) за етапами життєвого циклу

Структурна декомпозиція проектних робіт може також бути змі-шаного типу. Розуміння проекту як структурованого інформаційного об’єкта, який підлягає логічним судженням та формальним прави-лам, є основою професійних методів управління проектами. Необхід-ним інструментом структуризації служить код елементу структури проекту, який дозволяє формалізувати розрахункові процедури по різних функціях управління проекту.

Частина II. Планування і контроль проекту