Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Шаблон плану управління проектом ПЛАН УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

5.3. Шаблон плану управління проектом ПЛАН УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОКУМЕНТ

 

Шифр проекту          

Назва проекту          

Частина II. Планування і контроль проекту

 

Автор документу     

Дата створення        

№ версії         

ПЛАН УПРАВЛІННЯ

Ієрархічна структура робіт проекту

<Подайте в графічному чи табличному вигляді ієрархічну струк-туру робіт проекту з потрібним ступенем деталізації>

Віхи проекту

<Складіть список контрольних точок проекту. Список контроль-них точок визначає ключові події проекту, їхні дати й результати, які повинні бути отримані за станом на ці дати >

Календарний план проекту

<Складіть план-графік робіт проекту, що описує всі контрольні точки й роботи із призначеними датами початку й закінчення, а так само взаємозв’язку завдань>

Вартісний план проекту

<Вартісний план являє собою розподілений за часом бюджет, по якому провадиться контроль використання коштів проекту>

План якості проекту

<План якості проекту визначає параметри й критерії досягнення якості проекту, щодо яких буде проводитися контроль якості отрима-них результатів>

 

№        Результат       Критерії досягнення результату

                       

Ресурсний план проекту

<Перелічіть всіх співробітників (як внутрішніх, так і зовнішніх), які будуть задіяні в проекті, із вказівкою строків їхньої зайнятості й відсотка завантаження>

План управління командою проекту Організаційна структура проекту

<Подайте організаційну структуру проекту в графічному виг-ляді>

Таблиця розподілу ролей і відповідальності

Тема 5. Загальні підходи до планування проектів

 

Роль    Відповідальність / функції

           

Матриця відповідальності

<Матриця відповідальності встановлює відповідальність ролей проекту відносно виконання основних або типових робіт>

План управління комунікаціями проекту

<План управління комунікаціями відображає вимоги до комуні-кацій з боку учасників проекту>

Реєстр ризиків проекту

<Ідентифіковані ризики проекту містять у собі можливі невизна-чені події, які можуть виникнути в проекті й викликати наслідки, які спричинять небажані ефекти>

 

№        Ризик  Можливі наслідки     Потенційні дії по реагуванню

                                  

План управління ризиками проекту

<Опишіть правила й періодичність перегляду реєстру ризиків проекту>

План управління контрактами й постачаннями

<Перелічіть всі контракти, які повинні бути укладені для здій-снення поставок або робіт із проекту, указавши строки, у які ці по-ставки або роботи повинні бути виконані>

План комунікацій проекту

 

№        Назва доку-мента/заходу      Формат і спосіб подання     Автор Одержувачі    Періодичність

1

План управління змінами

<План управління змінами містить у собі порядок управління змінами в проекті й розробляється на підставі процедури внесення змін (Додаток Д)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Посада            Дата    Підпис

ПОГОДЖЕНО:

Посада            Дата    Підпис

Частина II. Планування і контроль проекту

Коли ми витрачаємо час на плануван-ня, його стає більше