Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ I : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ I


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

ЗАВДАННЯ 1

Здійснити класифікацію проекту «Венеція» (Progetto Venezia) за його коротким описом.

Опис.

Рис. 1.25. Карта Венеції

Пливуча, як міраж по хвилях своєї лагуни, Венеція (рис.1.25) за-чаровує мандрівників уже понад тисячу років. Венеція побудована на 117 островах і має 150 каналів і 400 мостів. Вона розташована в центрі дрібної лагуни, створеної гирлами трьох рік і відділена від Адріатич-ного моря крихкою смугою насипних островів. Сторіччями венеціан-ські інженери намагаються захистити місто від води: перекриті два природних канали й установлені масивні хвилеломи. Були повернуті ріки, щоб запобігти подальшому замуленню лагуни, а одна третина лагуни була засипана.

 

Частина I. Основи управління проектами

Незвичайно високі припливи, викликані глобальним потеплін-ням, поступово руйнують фундамент Венеції, через що це історичне місто поринає під воду. Місцеві влада передбачає, що до 2050 р., біль-ша частина Венеції може виявитися під водою. У минулому повені відбувалися п’ять разів на рік. Однак за останні 10 років кількість що-річних повеней зросла втричі. Тому наступним важливим кроком буде установка рухливих бар’єрів на шляху води поперек портів (рис. 1.26).

 

Рис. 1.26. Рухливі водяні бар’єри

Progetto Venezia (Проект Венеція) — включає численні роботи, спрямовані на порятунок Венеції та її лагуни. Міністерство Суспіль-них робіт створило Consorzio Venezia Nuova (Новий Консорціум Ве-неції) для управління проектом «Венеція» й роботи з підрядниками.

Відповідно до проекту протягом восьми років будуть розробле-ні 79 водних бар’єрів і встановлені поперек трьох портів Chioggia, Malamocco і Lido. Проект включає такі роботи, як дослідження, екс-перименти, попереднє планування, планування робіт і завершення робіт. Щоб досягти цілей проекту, була впроваджена система плану-вання й управління, що здатна взаємодіяти з іншими системами, які використовуються клієнтом.

До 2012 р. всі учасники проекту «Венеція» сподіваються виріши-ти проблему припливів і руйнування одного з найкращих місць світу, гарантуючи, щоб майбутні покоління мали можливість насолоджува-тися красою Венеції без повеней.

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту

ЗАВДАННЯ 2

Проведіть з групою тренінг по роботі в команді. Проаналізуйте методом «мозкового штурму» ситуацію згідно з її описом.

Опис.

Ви є членом групи, яка організувала експедицію в печери відда-леної частини Ірландії. В експедиції беруть участь 6 чоловік. Ваша група щойно отримала термінове повідомлення що експедиція вия-вилася блокованою у печері. Рівень води швидко підіймається, і схо-же на те, що всі 6 членів групи за 2 години будуть поглинуті водою. Викликано команду рятувальників, але мине приблизно одна година на те, щоб вони змогли дістатися до печери і почати рятувальні робо-ти. Протягом години вони зможуть врятувати не більше трьох чоло-вік. Відповідно до умов договору страхування в такій ситуації ваша група повинна вирішити черговість рятування членів групи. Єдина інформація, якою ви володієте, є короткі біографічні довідки кожно-го з шести членів команди.

1.         Ярина — вчений, яка нещодавно отримала нагороду. Керує групою з двадцяти чоловік, які розробляють новітні методології лі-кування серцевих захворювань. Нещодавно вони розробили ліки, які викличуть переворот в науці і дозволять скоротити смертність від сер-цевих захворювань на вісімдесят відсотків. Більша частина отриманої інформації щодо виробництва ліків не задокументована, так як Ярина рідко веде детальні записи. Тільки вона знає ключову формулу, і якщо ця формула буде втрачена, то це відсуне виробництво ліків на вісім де-сять років назад. Зараз Ярина знаходиться в депресії, тому з нею важ-ко працювати. Шість чоловік з її колективу вже пішли з нього з-за неї. Тим двадцятьом, що залишилися, не подобається працювати з нею.

2.         Роман — в минулому морський офіцер, який зробив швидку кар’єру на флоті, але був вимушений залишити службу через про-блеми з пияцтвом. Він професійний аквалангіст і володіє навичками до виживання, а також має досвід роботи з людьми в екстремальних умовах.

3.         Кіко — вісімнадцятирічна дівчина. Її батько — заможний про-мисловець, який має будинки в Токіо і Каліфорнії. Вона не має братів і сестер, її друзі живуть у Великій Британії, де вона вчиться у приві-лейованій школі. Вона нещодавно отримала стипендію Школи Мис-тецтв у Нью-Йорку.

Ill

Частина I. Основи управління проектами

4.         Лука — шістдесятирічний пенсіонер, в минулому хірург. Його дружина померла, у нього є дочка. За час своєї блискучої кар’єри він врятував багато життів своїми операціями. Він пішов на пенсію п’ять років тому з-за серйозного серцевого нападу. Протягом останніх п’яти років він заснував фонд медичної допомоги для біженців у Африці.

5.         Андрій — двадцятиоднорічний студент 5-го курсу юридичного факультету одного з університетів України. Своїми досягненнями на ниві академічної юриспруденції та активністю у сфері студентського самоврядування він отримав репутацію надії університету.

6.         Марта — тридцять дев’ять років. Менеджер приватної львів-ської компанії в якій працює шістдесят чоловік. Вона вдова і живе разом з матір’ю і трьома дітьми віком до 10 років. Прибутки Марти є єдиним засобом до існування сім’ї. Компанія направила її в експеди-цію для підвищення управлінських навиків.

Завдання до групи.

Ваша група має 30 хвилин для врятування 6 членів експедиції. Ви повинні вирішити такі завдання:

– визначити керівника вашої команди;

– визначити в команді відповідального за складання протоколу обговорення проблем;

– випрацювати критерії для встановлення черговості рятування людей;

– прийти до групового рішення щодо визначення черговості ря-тування людей;

– виділити людину для презентації рішення команди, яка висвіт-лить:

– критерії рятування;

– затверджену групою черговість рятування; – оцінку роботи групи.

ЗАВДАННЯ 3

Розрахувати NPV і проаналізувати проект з такими характерис-тиками за роками (млн грн): — 300, 60, 100, 100, 75 у таких випадках:

а)         ціна капіталу 12%;

б)         очікується, що ціна капіталу буде змінюватися по роках таким

чином: 16%, 17%, 18%, 18%.

Правильну відповідь можна знайти в кінці підручника.

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту