Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Бізнес-план : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

3.2. Бізнес-план


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Бізнес-план — це докладний, чітко структурований і деталь-но підготовлений документ, що описує цілі і задачі, які необхідно вирішити підприємству, способи досягнення поставлених цілей і техніко-економічні показники підприємства і/або проекту в ре-зультаті їх дос ягнення.

У ньому міститься оцінка теперішнього моменту, сильних і слаб-ких сторін проекту, аналіз ринку і інформація про споживачів про-дукції або послуг.

Бізнес-план:

-          дає можливість визначити життєздатність проекту в умовах конкуренції;

-          містить орієнтир розвитку проекту (підприємства, організації);

-          служить важливим інструментом отримання фінансової під-тримки від зовнішніх інвесторів.

Бізнес-план призначений, перш за все, для трьох категорій учас-ників проекту:

1) менеджерів — творців бізнес-плану, розробка якого, окрім ви-

щезгаданих результатів, дозволяє отримати очевидні переваги

від самого процесу планування;

Частина I. Основи управління проектами

2)         власників, зацікавлених в складанні бізнес-плану з погляду перспектив розвитку фірми;

3)         інвесторів — зазвичай банків, для яких бізнес-план є обов’язковим документом, підтверджуючим комерційну при-вабливість проекту.

Таким чином, бізнес-план дає можливість зрозуміти загальний стан речей на даний момент; ясно уявляти той рівень, якого може досягти проект (організація); планувати про цес переходу від одного стану в інший. Бізнес-планування — загальноприйнята форма озна-йомлення по тенціальних інвесторів, кредиторів й інших партнерів з проектом, в якому їм пропонується взяти участь.

Склад бізнес-плану і ступінь його деталізації залежать від розмірів майбутнього проекту і сфери, до якої він відноситься; розміру ринку збуту; наявності конкурентів; перспектив розвитку материнської ор-ганізації. Приклад складу бізнес-плану:

1.         Вступна частина: – назва і адреса фірми; – засновники; – суть і ціль проекту; – вартість проекту; – потреба у фінансах; – посилання на конфіденційність.

2.         Аналіз стану справ у галузі: – поточна ситуація і тенденції розвитку галузі; – напрям і завдання діяльності проекту.

3.         Сутність пропонованого проекту: – продукція (послуги або роботи); – технологія; – ліцензії; – патентні права.

4.         Аналіз ринку: – потенційні споживачі продукції; – потенційні конкуренти; – розмір ринку і його зростання; – частка на ринку.

5.         План маркетингу: – ціни;

Тема 3. Обґрунтування доцільності проекту

-          цінова політика;

-          канали збуту;

-          реклама;

-          прогноз нової продукції. 6. Виробничий план:

-          виробничий процес;

-          виробничі приміщення;

-          обладнання;

-          джерела постачання сировини, матеріалів і робочих кадрів;

-          субпідрядники.