Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Облік витрат і доходів : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

8.3. Облік витрат і доходів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

у підприємствах готельного бізнесу

Готельні послуги, як правило, не обмежуються лише надан-ням місця для короткотермінового проживання. Кожне з підприємств готельного комплексу може здійснювати декілька видів діяльності: організацію харчування, автостоянки, транспорт-не обслуговування, дрібний ремонт одягу та взуття, прання білиз-ни, замовлення квитків на транспортні засоби або культурно-масові заходи, організацію екскурсій і т. ін. Кожен з цих видів діяльності може бути організаційно відокремленим і виконува-тися окремими структурними підрозділами. Для визначення ціни послуг та фінансового результату діяльності кожного з підрозділів необхідно вести окремий облік доходів і витрат за видами діяль-ності, не об’єднуючи їх з доходами і витратами номерного фон-ду. З цією метою в аналітичному обліку підприємств готельного бізнесу можуть використовуватися спеціальні субрахунки до ра-хунка 23 «Виробництво», наприклад такі:

231      «Номерний фонд»;

232      «Ресторан (їдальня, бар, кафе і т. ін.)»;

233      «Перукарня»;

234      «Автостоянка»;

235      «Пральня»;

236      «Ремонтний підрозділ»;

237      «Котельня» і т. ін. Особливістю діяльності підприємств, що надають гоотельні

послуги, є відсутність незавершеного виробництва, нерівно-мірність (сезонність) у завантаженні номерного фонду та вико-ристанні матеріальних і трудових ресурсів, велика питома вага у витратах амортизаційних відрахувань, відсутність загальновироб-ничих витрат, умовно-постійний характер більшості статей вит-рат тощо. У зв’язку з цим практично неможливо достовірно виз-начити і оцінити (розрахувати собівартість та прибутковість) кож-ної конкретної послуги. Такі розрахунки виконуються, як пра-вило, в середньому за певний розрахунковий (звітний) період, наприклад, щомісячно, поквартально або один раз за рік. Каль-

 

куляційною одиницею при цьому для номерного фонду є один людино-день (доба) проживання клієнта у готелі.

Облік витрат номерного фонду доцільно вести за такими статтями:

1)         матеріальні: вартість МШП, засобів гігієни, медикаментів, спеціального одягу, рекламних матеріалів, канцелярських товарів, витрати на прання білизни, якщо воно здійснюється власними силами готелю, тощо;

2)         оплата праці;

3)         відрахування на соціальні заходи;

4)         амортизація необоротних активів;

5)         ресурсозабезпечення: опалення, водопостачання, водо-відведення, освітлення;

6)         утримання та експлуатація виробничого обладнання

(ліфтів, виробничих приладів та устаткування);

7)         ремонт основних засобів;

8)         підготовка до осінньо-зимового періоду;

9)         проведення протипожежних заходів;

 

10)       оплата послуг сторонніх організацій;

11)       податки, збори та інші обов’язкові платежі, що включа-ються до собівартості послуг;

12)       інші виробничі витрати.

Зібрані на дебеті субрахунка 231 «Номерний фонд» витрати

наприкінці звітного періоду у повній сумі списуються на со-бівартість реалізованих послуг записом

Д-т субрах. 903 — К-т субрах. 231.

Витрати допоміжних підрозділів, що забезпечують належну роботу готелю (пральня, ліфтове господарство, котельня, служба телекомунікацій тощо), обліковують за такими ж статтями на окремих аналітичних рахунках ( субрахунках) і наприкінці звітного періоду розподіляють і повністю списують на витрати тих підрозділів, роботу яких вони забезпечують. Метод розподілу витрат обирається кожним підприємством самостійно, виходячи з характеру послуг, що надаються підрозділом, способу їх вимі-рювання та оцінки витрат.

Витрати допоміжних підрозділів, що надають додаткові по-слуги гостям, списуються з кредиту відповідного субрахунка, відкритого до рахунка 23 «Виробництво», у дебет субрахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Доходи від кожного виду діяльності також бажано відобра-жати в обліку на окремих аналітичних рахунках до субрахунку

 

Облік у готельному господарстві    703 «Доходи від реалізації робіт і послуг». У такому ж порядку їх необхідно списувати на фінансові результати (субрахунок 791 «Результати операційної діяльності»). Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати списують у дебет суб-рахунка 791 загальною сумою без їх розподілу за видами наданих послуг, але для визначення ефективності діяльності окремих структурних підрозділів загальні операційні витрати можуть бути розподілені і віднесені до окремих підрозділів (видів діяльності) за методами, обраними підприємством самостійно.