Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.6. Облік цільового фінансування на підприємствах ЖКГ : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

7.6. Облік цільового фінансування на підприємствах ЖКГ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Підприємства ЖКГ одержують значні суми різних видів цільового фінансування, в основному з бюджету: субсидії на часткову оплату житлово-комунальних послуг малозабезпеченим громадянам, компенсації пільг окремим категоріям населення, дотації на покриття збитків підприємств, субвенції тощо.

За метою і призначенням цільове фінансування поділяють на два види:

1)         фінансування, пов’язане з державним регулюванням цін — дотації, адресні субсидії малозабезпеченим категоріям громадян, відшкодування пільг окремим категоріям споживачів комуналь-них послуг;

2)         фінансування, що надається з метою фінансової підтрим-ки в інших цілях, ніж державне регулювання цін, — на ремонт основних засобів, на підготовку до осінньо-зимового періоду, фінансування капітальних вкладень, субвенції тощо.

Субсидії і пільги надаються у складі тарифу на оплату жит-лово-комунальних послуг шляхом перерахування бюджетних коштів відповідним підприємствам ЖКГ. Субсидії надаються малозабезпеченим категоріям громадян, а пільги — ветеранам війни, військовослужбовцям, суддям, слідчим прокуратури, чор-нобильцям тощо. У складі доходів ці надходження підприємства ЖКГ відображають при зарахуванні коштів на поточний рахунок у банку. За датою цієї ж події їх включають до суми валового доходу для оподаткування податком з прибутку та нараховують податкове зобов’язання з ПДВ.

Дотації надаються на покриття збитків житлово-комуналь-них підприємств. До складу валового доходу їх включають при надходженні коштів, одночасно їх відображають на рахунках до-ходів у бухгалтерському обліку. ПДВ з дотацій не сплачується.

Інші види цільового фінансування визнаються доходом при витрачанні коштів (або нарахуванні амортизації), податком на

 

 

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Облік відшкодування пільг                         

1          Нараховано суму відшкодування пільг з оплати комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету            3772    4803    50000

2          Надійшло на поточний рахунок у відшкодування пільг окремим категоріям громадян           311      3772            30000

3          Визнано доход звітного періоду від цільового фінансування на відшкодування пільг 4803    703      30000

4          Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ у сумі відшкодування пільг        703      641      5000

 

Облік у житлово-комунальному господарстві

Продовження табл. 7.4

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Облік субсидій                                 

1          Нарахована квартплата, оплата комунальних послуг      3611    703      60000

2          Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ       703      643      10000

3          Нараховано субсидії малозабезпеченим категоріям громадян, встановлені раніше     3771    4802    12000

4          Надійшла інформація про вперше призначені нові субсидії        3771    4802    2400

5          Одночасно коригується сума врахованого доходу і податкового зобов’язання з ПДВ           3611

703      703 643           (2400) (400)

6          Надійшло в оплату житлово-комунальних послуг від квартиронаймачів         311      3611    48000

7          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ        643      641      8000

8          Зараховано на поточний рахунок суму субсидії   311      3771    9600

9          Відображено доход від одержаного цільового фінансування      4802    703      9600

10        Враховано податкове зобов’язання з ПДВ            703      641      1600

            Облік дотацій                                   

1          Одержана сума дотації з місцевого бюджету на покриття збитків житлово-комунального підприємства            311      4804    2800

2          Перерахована сума дотації у покриття заборгованості постачальникам           631      311      2800

3          Відображено доход житлово-комунального підприємства у сумі використаної дотації з бюджету   4804            718      2800

            Облік цільового фінансування на придбання основних засобів                       

1          Надійшли кошти цільового фінансування на придбання основних засобів      311      4805    7800

2          Одержано від постачальника основні засоби: купівельна вартість без суми ПДВ сума податкового кредиту з ПДВ           152 4805         631 631           6500 1300

3          Передано в експлуатацію основні засоби (машини)        104      152      6500

4          Перераховано постачальнику за придбані основні засоби         631      311      7800

5          Використані кошти цільового фінансування враховані як доходи майбутніх періодів 4805    69        6500

 

 

 

Закінчення табл. 7.4

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

6          У наступному звітному періоді: нарахована амортизація основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування визнано доход у сумі нарахованої амортизації            23,

91...

69        131

745      130 130

Облік іншого цільового фінансування       

1          Надійшли кошти цільового фінансування на ремонт основних засобів, підготовку до осінньо-зимового періоду і т. ін. 311      4805    48000

2          Прийнято виконані роботи (підписано акт) за рахунок коштів цільового фінансування        23, 949            631      30000

3          Перераховано підряднику кошти цільового фінансування в оплату за виконані роботи        631      311            30000

4          Відображено доход звітного періоду в сумі використаного цільового фінансування  4805    718      30000

5          Сума невикористаного цільового фінансування віднесена на доходи майбутніх періодів     4805    69            18000

6          У наступному звітному періоді (місяці) відображено доход у сумі використаного цільового фінансування (після відображення операцій аналогічних п. 2 і п. 3)     69        718      18000