Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.5. Облік розрахунків з квартиронаймачами : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

7.5. Облік розрахунків з квартиронаймачами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Розрахунки з квартиронаймачами за житло та комунальні послуги — досить трудомістка ділянка бухгалтерського обліку на

 

Облік у житлово-комунальному господарстві

підприємствах ЖКГ. Зумовлено це, головним чином, досить знач-ною кількістю платників-одержувачів таких послуг, наданням значній частині населення пільг та субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, відображенням податкового зобов’язання з ПДВ за касовим методом, реструктуризацією заборгованості на-селення за ці послуги, створенням об’єднань співвласників бага-токвартирних будинків (ОСББ) тощо.

Розрахунки з квартиронаймачами здійснюються, як прави-ло, через установи банків. Первинним документом є квитанція-повідомлення ( рахунок), який може бути аркушем квитанційної книжки, а може щомісяця виписуватися в обчислювальному центрі та надсилатися квартиронаймачам поштою.

Оплата житла і комунальних послуг здійснюється за тари-фами (за 1 м2, за одну прописану особу) або за показаннями лічильників, якщо такі встановлено. Для приватизованих квар-тир замість терміна «квартплата» вживається термін «відшкоду-вання експлуатаційних витрат» (у розмірі квартплати). За раху-нок цієї оплати відшкодовуються не лише витрати житлової орган-ізації на прибирання місць загального користування та прибу-динкової території, поточний ремонт, заміну електроламп, прид-бання інвентаря і т. ін., а й витрати на оплату стороннім органі-заціям за послуги — вивезення сміття та побутових відходів, об-слуговування ліфтів, дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію, по-жежний нагляд тощо. Крім того, у цінах на комунальні послуги значну частку становлять податки і обов’язкові збори.

Оплата за житлово-комунальні послуги може здійснювати-ся по-різному:

1)         за окремими квитанціями на кожний вид послуг. У цьому випадку банки перераховують кошти відповідним підприємствам-постачальникам таких послуг, утримуючи певний відсоток за розрахункове обслуговування;

2)         за однією квитанцією. У цьому випадку кошти надходять у повному обсязі на рахунок житлової організації, а потім пере-раховуються відповідним комунальним підприємствам ( постачаль-никам послуг) з утриманням, крім оплати банківської послуги, певного відсотка на користь житлової організації за збирання платежу та облік і контроль розрахунків з платниками.

Для обліку розрахунків з квартиронаймачами використову-ють рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», для чого у його складі наказом про облікову політику підприємства передбачають окремий субрахунок 364 або 3611 «Розрахунки з квартиронаймачами». Останнє, на нашу думку, є методично більш обгрунтованим.

 

 

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Нарахована оплата за житло і комунальні послуги          3611    703      60000

2          Відображено вирахування з доходу суми, що належить до перерахунку комунальним підприємствам            704      631      36000

3          Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ       703      643      4000

4          Надійшла часткова оплата від населення за житлово-комунальні послуги (80% від нарахованої суми)            311      3611    48000

5          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ        643      641      3200

6          Перераховано кошти комунальним підприємствам (80% від нарахованого боргу)     631      311      28800

 

Облік у житлово-комунальному господарстві

Аналітичний облік розрахунків з квартиронаймачами та влас-никами приватизованих квартир ведуть лінійно-позиційним спо-собом у спеціальних відомостях (журналах, книгах, машиногра-мах) аналітичного обліку розрахунків, які відкривають до рахун-ка 36.