Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

1.         Охарактеризуйте особливості виробничо-торгової діяль-ності у сфері громадського харчування.

2.         Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку реа-лізації товарів (послуг) з розрахунком за платіжними картками.

3.         Охарактеризуйте порядок планування та документально-го оформлення обсягів виробництва кулінарної продукції та каль-кулювання її вартості.

 

 

1.         Методичні рекомендації щодо впровадження національ-них положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері гро-мадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжна-родними стандартами. Затверджено наказом Міністерства еко-номіки України від 17.06.2003 р. № 157.

2.         Правила роботи закладів ( підприємств) громадського хар-чування. Затверджено наказом Міністерства економіки України від 24.07.2002 р. № 219.

3.         Кузнецов В. Все об учете и организации общественного питания. — Х.: Фактор, 2006. — 298 с.