Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.3. Особливості документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

6.3. Особливості документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Загальновідомо, що основою бухгалтерського обліку є пер-винні документи, які складають на всі господарські операції у підприємствах усіх видів діяльності та форм власності. У той же час у підприємствах громадського харчування, де досить часто постає питання безпеки здоров’я споживачів, важливого значен-ня набувають не лише документи, що відображають кількість та вартість отриманої сировини, а й документи, які засвідчують належну якість куплених товарів, харчових продуктів та продо-вольчої сировини.

Підприємства громадського харчування можуть закуповува-ти продовольчі товари і сировину як безпосередньо у виробників, так і в оптових та роздрібних продавців. При цьому і виробники, і торговці можуть бути як суб’єктами підприємницької діяль-ності, так і звичайними громадянами, які продають продукцію своїх підсобних господарств на ринку. Залежно від податкового статусу продавця первинні документи для відображення у бух-галтерському обліку підприємств громадського харчування опе-рацій купівлі можуть бути різними: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, закупівельні акти, ра-хунки-фактури тощо. При отриманні продуктів і сировини ма-теріально відповідальна особа зобов’язана обов’язково здійсни-ти їх приймання за кількістю і якістю. При виявленні невідпо-відності фактичної кількості або якості одержаної сировини суп-ровідним документам складають «Акт про приймання матері-алів» (т. ф. № М-7) у загальноприйнятому порядку. Документи, що засвідчують якість і безпечність прийнятих харчових про-дуктів та продовольчої сировини, однакові для всіх постачаль-ників і містять відмінності лише за груповою належністю отри-маних продуктів та сировини.

Основним документом, що регламентує вимоги до якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини, є Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продоволь-чої сировини» від 23.12.97 р. № 771 (у редакції від 26.10.2005 р.). Згідно з цим законом, на всі харчові продукти і продовольчу сировину виробник надає покупцеві відповідну декларацію єдино-го зразка (табл. 6.4).

 

Таблиця 6.4 Україна ТОВ «Відона»

м. Тернопіль, вул. Поліська, 12 тел. (0352) 65-58-36, 53-42-04, факс 35-74-10

Посвідчення якості № 176 від 17.02.2007 р.

 

1          Назва продукції         Вермішель швидкого приготування зі смаком грибів, курки, морепродуктів, свинини

2 3 4

5          Номер стандарту       ТУ У 15.8-31914659.001-2003

 

            Маса виробу, г          60 - 4,5

 

            Дата виготовлення   29.10.2006; 11.11.2006; 13.12.2006 р.

 

            Термін придатності до споживання           Один рік

6          Колір  Однотонний з кремовим або жовтуватим відтінком, без слідів непромісу

7          Поверхня       Гладка, допускається шорсткість

8          Форма            Спіралеподібний брикет

9 10     Стан виробу після запарювання     Не повинна втрачати форму, склеюватися між собою, утворювати грудки

 

            Смак і запах   Властиві даному виду, без стороннього смаку і запаху

11

12 13   Масова частка деформованих виробів, % не більше        3,0

 

            Масова частка вологи, % не більше           2,8

 

            Кислотність, град. не більше           3,8

14        Масова частка крихти, % не більше           1,0

15        Масова частка металомагнітних домішок, мг на 1 кг продукту не більше         2,0

16        Наявність шкідників хлібних товарів          Не виявлено

17 18   Пакування      У плівку ПВС

 

            Маркування та зберігання   Згідно з НД

М.п.    Зав. лабораторії         (Пархоменко М.В.)

При придбанні свіжого м’яса або м’ясопродуктів в обов’яз-ковому порядку необхідно перевірити наявність у продавця ве-теринарного свідоцтва на такі продукти. На всіх м’ясних тушах (або їх частинах) обов’язково має бути тавро у вигляді штемпе-ля, який засвідчує, що туша пройшла ветеринарне обстеження і є безпечною для здоров’я споживачів. Крім того, власник м’яс-

 

Облік виробничо-торгової діяльності підприємств громадського харчування

них товарів повинен оформити відповідний сертифікат, яким засвідчує якість і безпечність для людей даної продукції.

Якщо підприємство громадського харчування закуповує за-морожене м’ясо і м’ясопродукти, воно повинно вимагати серти-фікат відповідності на цей товар.

Подібний порядок оформлення первинних документів діє і при придбанні живої або охолодженої риби: на кожну партію продуктів лову у продавця повинно бути оформлено свідоцтво виробника (декларація) про якість і ветеринарне свідоцтво. Якщо продукти лова придбаваються для подальшої переробки, то по-винен бути оформлений також і висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи. У звичайній накладній на відвантаження товару необхідно вказувати дані сертифікату відповідності та свідоцтва визнання в Україні іноземного сертифіката (для імпор-тованої продукції).

Продаж яєць домашніх птахів на ринках можлива тільки після проведення ветеринарно-санітарної експертизи. Реалізація яєць з фермерських господарств та інших підприємств дозволяється лише при наявності ветеринарного свідоцтва на кожну партію яєць. Яйця, дозволені для реалізації, підлягають маркуванню.

Реалізація молока і молочних продуктів дозволяється лише при їх надходженні з ферм (господарств) від здорових тварин, що засвідчується ветеринарною довідкою з вказівкою дати об-стеження тварин на наявність захворювань та відповідних щеп-лень. Термін дії такої довідки не може бути більше одного міся-ця. Відправку молока з ферм господарств-виробників оформля-ють відповідною товарно-транспортною накладною, у якій по-винна бути вказана якість молока (температура, чистота, щільність, кислотність, жирність тощо). Продавець молока на ринку повинен мати спеціальний дозвіл на продаж, виданий дер-жавною лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи рин-ка, а також особисту медичну книжку продавця, оформлену відпо-відним чином.

При закупівлі хліба та хлібобулочних виробів у супровідних документах постачальника обов’язково повинна бути вказана дата і час виймання хліба з печі (саме з цього часу ведеться відлік терміну придатності даного виду продукції).

Тютюнові вироби та алкогольні напої підлягають обов’яз-ковій сертифікації в Україні. При реалізації цієї продукції дані сертифікатів (реєстраційний номер і дата видачі) в обов’язково-му порядку повинні бути вказані у накладній на відпуск товара. Крім того, алкогольні напої і тютюнові вироби підлягають обо-

 

в’язковому маркуванню акцизними марками. Дотримання вка-заних вимог сприяє запобіганню придбання неякісних або шкідливих для здоров’я людей харчових продуктів та продоволь-чої сировини.