Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для самоконтролю : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

1.         Перелічіть основні дозвільні документи, необхідні для

організації підприємства торгівлі.

2.         Охарактеризуйте порядок використання реєстраторів роз-рахункових операцій ( РРО), розрахункових книжок ( РК) та книги обліку розрахункових операцій (КОРО) у підприємствах торгівлі.

3.         Назвіть основні особливості організації бухгалтерського обліку в торгівлі.

4.         Охарактеризуйте порядок патентування торгової діяль-ності та відображення в обліку операцій придбання і списання торгових патентів.

5.         Охарактеризуйте порядок документального оформлення надходження та реалізації товарів.

6.         Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку надход-ження товарів, розкрийте порядок визначення їх первісної вар-тості.

7.         Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку розра-хунків за претензіями, охарактеризуйте порядок їх документаль-ного оформлення.

8.         Розкрийте порядок визначення торгової націнки на това-ри в роздрібній торгівлі та її відображення в обліку.

9.         Дайте характеристику методів обліку та розподілу транс-портно-заготівельних витрат (ТЗВ) у торгових підприємствах та наведіть основні бухгалтерські проведення з їх розподілу і спи-сання.

 

10.       Назвіть основні види тари та рахунки, на яких ведеться облік різних видів тари.

11.       Наведіть основні бухгалтерські проводки з відображен-ня в обліку операцій із заставною та скляною тарою.

12.       Охарактеризуйте порядок реалізації товарів зі знижками та їх відображення в обліку.

13.       Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку реалі-зації товарів за бонусними дисконтними картками.

14.       Охарактеризуйте умови, порядок документального офор-млення та відображення в обліку повернення товарів покупцями.

15.       Охарактеризуйте особливості проведення, документаль-ного оформлення та відображення в обліку операцій комісійної торгівлі.