Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1.         Перелічіть основні дозвільні документи, необхідні для

організації підприємства торгівлі.

2.         Охарактеризуйте порядок використання реєстраторів роз-рахункових операцій ( РРО), розрахункових книжок ( РК) та книги обліку розрахункових операцій (КОРО) у підприємствах торгівлі.

3.         Назвіть основні особливості організації бухгалтерського обліку в торгівлі.

4.         Охарактеризуйте порядок патентування торгової діяль-ності та відображення в обліку операцій придбання і списання торгових патентів.

5.         Охарактеризуйте порядок документального оформлення надходження та реалізації товарів.

6.         Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку надход-ження товарів, розкрийте порядок визначення їх первісної вар-тості.

7.         Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку розра-хунків за претензіями, охарактеризуйте порядок їх документаль-ного оформлення.

8.         Розкрийте порядок визначення торгової націнки на това-ри в роздрібній торгівлі та її відображення в обліку.

9.         Дайте характеристику методів обліку та розподілу транс-портно-заготівельних витрат (ТЗВ) у торгових підприємствах та наведіть основні бухгалтерські проведення з їх розподілу і спи-сання.

 

10.       Назвіть основні види тари та рахунки, на яких ведеться облік різних видів тари.

11.       Наведіть основні бухгалтерські проводки з відображен-ня в обліку операцій із заставною та скляною тарою.

12.       Охарактеризуйте порядок реалізації товарів зі знижками та їх відображення в обліку.

13.       Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку реалі-зації товарів за бонусними дисконтними картками.

14.       Охарактеризуйте умови, порядок документального офор-млення та відображення в обліку повернення товарів покупцями.

15.       Охарактеризуйте особливості проведення, документаль-ного оформлення та відображення в обліку операцій комісійної торгівлі.