Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Облік торгових патентів : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

5.2. Облік торгових патентів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Основним законодавчим актом, що регулює процеси патенту-вання у роздрібній торгівлі, є Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96 (зі змінами і доповненнями). Згідно з цим законом торговий патент видається за плату державним податковим органом:

—        суб’єктам підприємництва, що здійснюють торгову діяль-ність (крім пересувної торгової мережі), — за місцезнаходжен-ням пункту продажу товарів;

—        суб’єктам підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю через пересувну торгову мережу, — за місцем реєстрації таких суб’єктів.

Патентуванню підлягає торгова діяльність, що здійснюєть-ся у пунктах продажу товарів за готівкові кошти:

—        магазинах та інших торгових точках, що знаходяться в окремих приміщеннях або їх частинах і мають торгову залу для покупців або ж використовують для торгівлі частину зали;

—        кіосках, палатках та інших малих архітектурних формах, що займають окреме приміщення, але не мають торгової зали для покупців;

—        автомагазинах та інших видах рухомої торгової мережі;

—        лотках, прилавках та інших видах торгових точок у відве-дених для торгової діяльності місцях;

 

Особливості обліку в торгівлі

— автозаправних станціях різних видів, заправних пунктах, що здійснюють торгівлю нафтопродуктами та скрапленим га-зом.

Торговий патент необхідно придбати на кожен пункт про-дажу товарів, де здійснюються розрахунки готівкою, тобто для кожного відокремленого структурного підрозділу (торгової точ-ки). Торговий патент повинен бути розміщеним на видному місці (у вітрині, біля касового апарату, на спеціальній табличці на ав-томагазині і т. ін.).

Торгові патенти бувають різних видів: звичайні, спеціальні, пільгові, короткотермінові. Термін дії звичайного торгового па-тенту становить 12 календарних місяців. Після закінчення дії патенту він підлягає поверненню тому органу, який його видав. Вартість патенту визначає місцевий орган самоврядування з ура-хуванням місцезнаходження об’єкта торгівлі та асортиментного складу товарів. Оплата вартості патенту здійснюється щомісячно до 15 числа місяця, що передує звітному (місяцю дії патенту), але дозволяється оплачувати вартість патенту одноразово за весь рік, або навіть за декілька років (але не більше трьох). У такому разі при наступній зміні вартості патенту доплата не проводиться.

Спеціальний торговий патент дає суб’єкту підприємництва право на спрощений порядок оподаткування. Такий патент можна придбати лише на деяких територіях України, перелік яких вста-новлено спеціальною постановою КМУ.

Пільговий патент видають суб’єктам підприємництва, які здійснюють торговельну діяльність виключно товарами вітчиз-няного виробництва, перелік яких визначено відповідним Зако-ном України. Його вартість 25 грн за весь термін дії патенту.

Короткотерміновий торговий патент придбаває суб’єкт підприємництва якщо продаж товарів за готівку носить нерегу-лярний і нетривалий характер. Строк дії такого патенту — від 1 до 15 дн. при вартості 10 грн за один день.

За торгівлю без патенту законодавством передбачено штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний строк діяльності з таким порушенням.

Без придбання торгового патенту можна продавати такі то-вари вітчизняного виробництва: хліб та хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олію соняшникову і кукурудзяну; молоко і молочні продукти (крім молока і вершків згущених); продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яйця; рибу і т. ін.

 

 

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Сплачено з поточного рахунка за торговий патент авансом на квартал вперед         39        311      720

2          Нараховано податок на прибуток за звітний квартал (можливі варіанти):

а)         у розмірі, що перевищує вартість патенту

б)         у розмірі вартості патенту

в)         у розмірі, меншому за вартість патенту      981 981 981    641 641 641    840 720 680

3          Віднесено сплачену вартість торгового патенту на зменшення суми податку на прибуток (у розмірі, що не перевищує суму нарахованого податку):

а)         при сумі податку 840 грн

б)         при сумі податку 720 грн

в)         при сумі податку 680 грн     641 641 641    39 39 39          720 720 680

4          Сплачено до бюджету поточний податок на прибуток у розмірі, що перевищує сплачену вартість патенту:

а)         при сумі нарахованого податку 840 грн

б)         при сумі нарахованого податку 720 грн

в)         при сумі нарахованого податку 680 грн    641      311      120

5          За підсумками року загальне перевищення вартості, сплаченої за торговий патент, над річною сумою нарахованого податку на прибуток відноситься на витрати підприємства (у нашому прикладі це варіант в) 720 грн – 680 грн = 40 грн          92        39        40

 

Особливості обліку в торгівлі