Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

1.         Наведіть галузеві особливості залізничного транспорту та охарактеризуйте їх вплив на організацію виробництва і обліку.

2.         Дайте характеристику структури фінансово-економічної служби залізниці.

3.         Охарактеризуйте склад фінансової звітності залізниць та порядок її подання (у галузевому розрізі).

4.         Розкрийте особливості організації внутрішніх та внутріш-ньогосподарських розрахунків у системі «Укрзалізниці».

5.         Дайте характеристику рахунків обліку основних засобів підприємств залізничного транспорту та методики нарахування їх амортизації.

6.         Наведіть приклади деталізації рахунків обліку запасів на підприємствах залізничного транспорту.

7.         Дайте характеристику системи централізованих поставок матеріальних цінностей та порядку відображення в обліку роз-рахунків за такі поставки.

8.         Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку пільго-вої реалізації та безоплатної видачі матеріальних цінностей (па-лива) працівникам залізниці.

9.         Наведіть приклади субрахунків для обліку виробничих витрат підприємств залізничного транспорту.

 

10.       Назвіть калькуляційні одиниці для обчислення собівар-тості вантажних та пасажирських залізничних перевезень.

11.       Наведіть бухгалтерські проводки зі списання витрат за перевезеннями.

12.       Охарактеризуйте порядок відображення в обліку розра-хунків з розподілу витрат на ремонти та амортизацію вагонів і контейнерів.

13.       Охарактеризуйте порядок визначення та особливості організації обліку доходів залізничного транспорту.

14.       Наведіть приклади субрахунків з обліку доходів під-приємств «Укрзалізниці».

 

 

15.       Наведіть приклади субрахунків з обліку грошових коштів та безготівкових розрахунків у системі підприємств «Укрзаліз-ниці».

16.       Наведіть основні бухгалтерські проведення з обліку до-ходів від перевезень та їх перерозподілу.

17.       Охарактеризуйте порядок відображення в обліку розра-хунків, пов’язаних з незабезпеченням схоронності вантажу.