Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6.4. Облік інших доходів : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

4.6.4. Облік інших доходів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Серед інших доходів підприємств залізничного транспорту, які мають певні особливості відображення на рахунках, можна виділити доходи від одержаних (нарахованих) штрафів, від пога-шення втрат за незбереження вантажів і т. ін.

На залізничному транспорті штрафи, нараховані за переве-зеннями, відображаються такими бухгалтерськими записами:

1)         в НФД:

а)         передача на структурні підрозділи сум нарахованих

штрафів:

Д-т субрах. 377 — К-т субрах. 6831;

б)         отримані кошти за нарахованими штрафами:

Д-т субрах. 311 — К-т субрах. 377;

2)         в НФБ: Д-т субрах. 6831 — К-т субрах. 6833;

3)         в структурних підрозділах на суму створеного доходу: Д-т субрах. 6833 — К-т субрах. 715.

Кошти, отримані від винуватців у погашення втрат від нез-бережених перевезень, відображаються за дебетом рахунків гро-шових коштів і кредитом субрахунка 7195 «Інші доходи від опе-раційної діяльності».

Відпуск електроенергії зі структурного підрозділу « Енергоз-бут» у структурні підрозділи залізниць відображають записом:

Д-т субрах. 683 — К-т субрах. 7056,

тобто як передачу послуг одного структурного підрозділу другому. Електроенергія, спожита у виробничих цілях підрозділами своєї залізниці, відображається за дебетом на відповідних субра-хунках обліку витрат виробництва ( рах. 23) за елементом « Мате-ріальні витрати» та кредитом субрахунка 683 «Внутрішньогоспо-дарські розрахунки».

 

Відповідно до діючих нормативно-правових актів (Статут залізниць України, міжнародні угоди) залізниця несе відпові-дальність за збереження (схоронність) вантажу від часу його прий-няття до перевезення і до моменту видачі одержувачу. У разі якщо незбереження (незабезпечення схоронності, втрати, нестачі, псування, пошкодження) вантажу, багажу, вантажобагажу ста-лося з вини залізниць України, вони несуть відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди. Претензії вантажовласників розглядаються комерційними службами залізниць.

У разі визнання претензії такою, що підлягає задоволенню, комерційна служба оформлює і передає фінансово-економічній службі наказ про перерахування заявнику претензії визнаної суми. У цьому ж наказі зазначається відповідальний підрозділ даної залізниці, винний у допущеному незбереженні вантажу, або най-менування іншої залізниці, за рахунок якої задоволена претен-зія. На підставі цих записів у наказах сплачені суми відносяться на винні підрозділи залізниці та провадяться розрахунки з інши-ми залізницями.

Визнані або присуджені вантажоодержувачам суми за нез-бережені перевезення відображаються у бухгалтерському обліку фінансових служб залізниць за дебетом субрахунка 3770 «Розра-хунки з незбережених перевезеннях» і кредитом субрахунка 3776 «Розрахунки з різними дебіторами». Сплата нарахованих сум відображається за дебетом субрахунка 3776 і кредитом рахунків грошових коштів.

В актово-претензійному відділі комерційної служби ведеть-ся оперативний облік виплат за кожною відправкою, за видами незбереження (крадіжок, втрат тощо), видами незбережених ван-тажів, винними підрозділами та за іншими ознаками.

При визначенні підрозділу, винного в допущенні незбере-ження перевезень, у бухгалтерському обліку фінансових служб залізниць ці операції відображаються за кредитом субрахунка 3770 і дебетом субрахунків 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» (якщо винуватці — підприємства залізниці), 9497 «Витрати за незбереженими перевезеннями» (якщо винуватець — сама заліз-ниця), 682 «Внутрішні розрахунки» (якщо винуватці — інші підприємства «Укрзалізниці»).

 

Особливості бухгалтерського обліку

на підприємствах залізничного транспорту

Відособлені підрозділи, підприємства, отримавши повідом-лення від залізниці, суми втрат від незбережених перевезень відоб-ражають за дебетом субрахунка 9497 і кредитом субрахунка 683. Кошти, отримані від винуватців у погашення втрат від незбере-ження перевезень, відображають за дебетом рахунків грошових коштів і кредитом субрахунка 7195 «Інші доходи від операційної діяльності».