Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.2. Облік загальновиробничих витрат : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

4.5.2. Облік загальновиробничих витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Згідно з обліковою політикою «Укрзалізниці» загальнови-робничі витрати обліковують на двох субрахунках:

911      — Загальновиробничі витрати з перевезень,

912      — Загальновиробничі витрати з допоміжної діяльності.

Облік цих витрат ведеться у розрізі затвердженої «Укрзаліз-ницею» номенклатури статей витрат. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. Перелік статей постійних та змінних витрат підприємств залізничного транспорту наведено у

 

Особливості бухгалтерського обліку

на підприємствах залізничного транспорту

додатку до Облікової політики « Укрзалізниці». Так, до постійних витрат віднесено такі статті: амортизація основних засобів, вит-рати на обов’язкове страхування, знижка вартості форменого одягу, витрати на винахідництво і раціоналізацію та ін. До змінних віднесені такі статті загальновиробничих витрат: утримання за-гальновиробничого персоналу, витрати на відрядження вироб-ничого персоналу, утримання резервного рухомого складу, по-точний ремонт основних засобів загальновиробничого призна-чення, нестачі в межах норм природного убутку і т. ін.

Усі підприємства і організації, що належать до сфери уп-равління «Укрзалізниці», зобов’язані дотримуватися положень, передбачених Обліковою політикою «Укрзалізниці». Кожен відок-ремлений підрозділ підприємств залізничного транспорту веде самостійно облік загальновиробничих витрат і розподіляє їх та відносить на витрати основного виробництва відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». При цьому дебетують, як правило, раху-нок 23 «Виробництво» (різні субрахунки) і кредитують рахунок 91 «Загальновиробничі витрати».