Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.3. Облік транспортно-заготівельних витрат : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

4.4.3. Облік транспортно-заготівельних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Підприємства залізничного транспорту транспортно-заготі-вельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів, за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів) відоб-ражають на окремому субрахунку рахунка обліку запасів 2093 «Транспортно-заготівельні витрати».

Суму транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) щомісяця розподіляють між сумою залишку запасів на кінець звітного міся-ця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоп-латно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заго-тівельних витрат, яка належить до запасів, що вибули, визна-чається як добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів,

 

Особливості бухгалтерського обліку

на підприємствах залізничного транспорту

що вибули, з відображенням її на тих же рахунках обліку, у ко-респонденції з якими відображено вибуття цих запасів.

Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визна-чають окремо за кожною групою цінностей (наприклад, паливо, тара і тарні матеріали тощо). Середній відсоток ТЗВ розрахову-ють відношенням суми ТЗВ на початок місяця і їх дебетового обороту за місяць до суми початкового сальдо та обороту за де-бетом рахунків обліку матеріальних цінностей відповідної групи за обліковими цінами.