Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4.2. Розрахунки за централізовані поставки товарно-матеріальних цінностей : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

4.4.2. Розрахунки за централізовані поставки товарно-матеріальних цінностей


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Організація і забезпечення безперервного процесу переве-зень вимагають функціонування чіткої та злагодженої системи матеріально-технічного постачання. Ці функції здійснюють Го-ловне управління матеріально-технічного постачання « Укрзаліз-ниці», служби матеріально-технічного постачання залізниць, відповідні підрозділи підприємств.

На залізничному транспорті широкого використання набу-ла система централізованих закупівель та постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб підприємств галузі. З цією метою у складі «Укрзалізниці» створено дочірнє підприємство (ДП) «Укрзалізничпостач»

ДП «Укрзалізничпостач», Управління постачання промис-лових підприємств (ЦПГЗ) забезпечують підприємства залізнич-ного транспорту товарно-матеріальними цінностями та іншими послугами на підставі укладених договорів.

ДП «Укрзалізничпостач», ЦПГЗ централізовано придбава-ють товарно-матеріальні цінності, паливно-мастильні матеріа-ли, обладнання тощо і відповідно до укладених договорів відван-тажують їх замовникам — підприємствам, що входять до сфери управління «Укрзалізниці». Розрахунки з постачальниками за придбані товарно-матеріальні цінності чи за виконані роботи та надані послуги ДП «Укрзалізничпостач», ЦПГЗ проводять за ра-хунок власних коштів.

Кошти за відпущені підприємствам залізничного транспорту товарно-матеріальні цінності або надані послуги відповідно до

 

укладених договорів надходять до ДП « Укрзалізничпостач» і ЦПГЗ безпосередньо від підприємств або, в разі необхідності, від « Укрза-лізниці» згідно з укладеними тристоронніми договорами поруки.

Кошти, що надходять до ДП «Укрзалізничпостач», ЦПГЗ від « Укрзалізниці», відображають на балансовому субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки».

За відвантажені товари та надані послуги ДП « Укрзалізнич-постач», ЦПГЗ направляють повідомлення одержувачам товарів (послуг) через Головне фінансово-економічне управління « Укр-залізниці» з відображенням у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» і кредитом рахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» або 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

Оприбуткування запасів, одержаних в порядку централізо-ваних поставок, відображають в обліку такими записами:

1)         одержано запаси, розрахунки за які проведено за Авізо

через ЦФ:

Д-т рах. 20, 22, 28, 641 — К-т субрах. 682;

2)         одержано запаси від інших структурних підрозділів заліз-

ниці за Авізо:

Д-т рах. 20, 22, 28 — К-т субрах. 683;

3)         оприбутковано безкоштовно отримані запаси від інших

юридичних осіб:

Д-т рах. 20, 22, 28 — К-т субрах. 7183.