Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Облік основних засобів : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

4.3. Облік основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Технічні засоби для здійснення процесу перевезень на за-лізниці складаються з рухомого складу та залізничних споруд і пристроїв, до яких відносять залізничні колії, споруди для по-садки та висадки пасажирів і їх обслуговування, пристрої для зберігання, навантаження і розвантаження вантажів, автоматичні, телемеханічні пристрої та пристрої зв’язку для забезпечення без-пеки руху поїздів і прискорення виробничих процесів, пристрої для екіпірування та ремонту локомотивів і вагонів, пристрої та споруди електропостачання, водопостачання, матеріально-тех-нічного забезпечення. До особливих основних засобів на підприєм-ствах «Укрзалізниці» належать локомотиви, вагони, дизельні поїзди, моторвагонні секції, земляне полотно, верхня будова колії, пристрої електрифікованих ліній, мости, тунелі тощо.

 

Особливості бухгалтерського обліку

на підприємствах залізничного транспорту

Основні засоби залізничного транспорту розподілені між окремими залізницями, а в середині залізниць — між галузевими службами, дирекціями з перевезень та лінійних підприємств. Їх обліковують, як правило, на балансі тих підрозділів, які їх експ-луатують. Винятком є вантажні вагони, контейнери та деякі інші види основних засобів.

Для бухгалтерського обліку наявності і руху основних засобів Планом рахунків бухгалтерського обліку підприємств залізничного транспорту України передбачено такі субрахунки (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Рахунки з обліку основних засобів на підприємствах «Укрзалізниці»

 

Код рахунка   Назва субрахунка

другого           третього        

 

порядку          порядку         

101                  Земельні ділянки

102                  Капітальні витрати на поліпшення земель

103                  Будинки, споруди та передавальні пристрої

            1030    Будинки виробничі

            1031    Приватизований житловий фонд

            1032    Будинки, споруди та передавальні пристрої невиробничої сфери

            1033    Земляне полотно

            1034    Верхня будова колії

            1035    Інші споруди господарства колії

            1036    Споруди інших господарств

            1037    Передавальні пристрої господарства енергопостачання

            1038    Передавальні пристрої господарства сигналізації та зв’язку

            1039    Передавальні пристрої інших господарств

104                  Машини та обладнання

            1040    Машини та обладнання (крім обчислювальної техніки)

            1041    Обчислювальна техніка

            1042    Машини та обладнання невиробничої сфери

105                  Транспортні засоби

            1050    Електровози

            1051    Тепловози

            1052    Паровози

            1053    Моторвагонні секції

            1054    Дизельні поїзди та автомотриси

            1055    Вагони вантажні

            1056    Вагони пасажирські

            1057    Контейнери

            1058    Автомобілі

            1059    Інші транспортні засоби

 

Продовження табл. 4.2

 

Код рахунка   Назва субрахунка

другого порядку        третього порядку     

 

106

107

108 109           1060 1061

1070 1071

1090 1091 1092         Інструменти, прилади та інвентар

Інструменти, прилади та інвентар

Інструменти, прилади та інвентар невиробничої сфери

Робоча і продуктивна худоба

Робоча і продуктивна худоба

Службові собаки

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

Інші основні засоби

Інші невиробничі основні засоби

Транспортні засоби невиробничої сфери

Підприємства залізничного транспорту відповідно до обліко-вої політики «Укрзалізниці», затвердженої наказом № 17-Ц від 19.01.2000 р., нараховують амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необорот-них матеріальних активів та бібліотечних фондів) із застосуван-ням прямолінійного методу.

Згідно з цим окремим наказом « Укрзалізниці» від 29.12.2000 р. № 625-Ц ( зі змінами, внесеними наказом від 10.10.2001 р. № 539-Ц) затверджено строки корисного використання основних засобів для визначення суми амортизаційних відрахувань на залізнич-ному транспорті України. Наприклад, для будівель з цегляними стінами встановлено термін корисного використання 140 років, для земляного полотна залізниць — 100 років, залізобетонних колодязів — 60 років, кранів мостових — 20 років, тепловозів магістральних — 20 років, вагонів пасажирських — 28 років і т. ін. Усе це створило умови для застосування одинакової мето-дики нарахування амортизаційних відрахувань на всіх підприєм-ствах, що входять до сфери управління «Укрзалізниці».