Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література до теми : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

Література до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1.         Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.93 р. № 3353-

Х 11.

2.         Закон України «Про транспортно-експедиторську

діяльність» від 20.10.99 р. № 1172-Х1У.

3.         Закон України «Про автомобільний транспорт» в редакції закону від 23.02. 2006 р. № 3492-1У.

4.         Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Затверджено постановою КМУ від 18.02.97 р. № 176.

5.         Порядок і умови організації перевезень пасажирів та ба-гажу автомобільним транспортом. Затверджено наказом Міністер-ства транспорту України від 21.01.98 р. № 21.

6.         Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 р. № 102.

7.         Положення про робочий час і час відпочинку водіїв авто-транспортних засобів. Затверджено наказом Міністерства транс-порту України від 17.01.2002 р. № 18.

8.         Методичні рекомендації з формування собівартості пере-везень (робіт, послуг) на транспорті. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. № 65.

9.         Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин. Зат-верджено наказом Міністерства транспорту України від 08.12.97 р. № 420.

10.       Норми витрачання пального і мастильних матеріалів на

автомобільному транспорті. Затверджено наказом Міністерства

транспорту України від 10.02.98 р. № 43.

 

11.       Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприєм-ствах і в організаціях України. Затверджено наказом Держко-мітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Ук-раїни, Мінекономіки України, Мінтрансу України, Держкоміте-ту по стандартизації, метрології та сертифікації України, Держ-комстату України від 02.04.98 р. № 81/38/101/235/122.

12.       Малюга Н.М. та ін. Облік в галузях економічної діяль-ності: автотранспорт і будівництво / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 480 с.

13.       Мірошниченко Л.О. Автотранспортні підприємства: організація і облік. — Х.: Фактор, 2002. — 172 с.

14.       Шутикова Ж.Ф. Бухгалтерский учет на автотранспорт-ном предприятии. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 128 с.