Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1.         Наведіть галузеві особливості виробничого атотранспорт-ного процесу та охарактеризуйте їх вплив на організацію обліку в АТП.

2.         Перелічіть витрати, що включаються до первісної вар-тості придбаного автомобіля.

3.         Наведіть приклади основних бухгалтерських проводок з обліку придбання та безоплатного отримання автомобілів.

4.         Наведіть документи, якими оформляють використання автомобілів та на підставі яких ведуть облік виконаних вантаж-них автомобільних перевезень.

5.         Розкрийте призначення, порядок оформлення та викори-стання товарно-транспортних накладних.

6.         Перелічіть види пасажирських перевезень автомобільним транспортом та укажіть особливості їх організації.

7.         Охарактеризуйте порядок обліку квитків на проїзд в авто-мобільному транспорті та готівкових коштів, отриманих за пере-везення пасажирів і багажу.

8.         Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку руху квитків та отриманого доходу від їх реалізації.

9.         Розкрийте особливості обліку витрат на обов’язкове стра-хування, пов’язане з експлуатацією автотранспортних засобів.

 

10.       Наведіть види технічних обслуговувань і ремонтів авто-мобілів та охарактеризуйте порядок відображення в обліку вит-рат на їх проведення.

11.       Наведіть структурну характеристику будови субрахунка 207 «Запасні частини».

12.       Розкрийте порядок оперативного обліку використання автомобільних шин.

13.       Наведіть приклади основних бухгалтерських проведень з обліку руху автомобільних шин.

14.       Наведіть основні види норм витрат пального автомобі-лями та порядок їх застосування.

15.       Дайте структурну характеристику будови субрахунка 203 «Паливо».

 

Облік в автотранспортних підприємствах            і4?

16.       Охарактеризуйте порядок документального оформлення руху пального при різних способах заправки автомобілів.

17.       Наведіть основні первинні документи та облікові регіст-ри, призначені для обліку витрачання паливно-мастильних ма-теріалів.

18.       Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку руху та витрачання паливно-мастильних матеріалів.

19.       Охорактеризуйте типи автомобілів за їх призначенням, які використовують для організації аналітичного обліку витрат на автоперевезення.

20.       Наведіть основні статті витрат на автотранспортних ро-ботах та калькуляційні одиниці для визначення собівартості ав-томобільних перевезень.