Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.7. Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

3.7. Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Згідно з «Положенням про технічне обслуговування і ре-монт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспор-

 

ту», затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. № 102, система технічного обслуговування та ре-монту ДТЗ передбачає:

—        підготовку до продажу;

—        технічне обслуговування в період обкатки;

—        щоденне обслуговування (ЩО);

—        перше технічне обслуговування (ТО-1);

—        друге технічне обслуговування (ТО-2);

—        сезонне технічне обслуговування;

—        поточний ремонт (ПР);

—        капітальний ремонт (КР);

—        технічне обслуговування під час консервації ДТЗ;

—        технічне обслуговування та ремонт ДТЗ на лінії. Перелік та обсяги робіт з підготовки до продажу та в період

обкатки автомобіля встановлюються виробником і наводяться у сервісній документації ДТЗ. Підготовку до продажу здійснює торговельна організація.

Технічне обслуговування (ТО) — це комплекс операцій чи операція щодо підтримки працездатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання і транспорту-вання.

Технічне обслуговування ДТЗ в період експлуатації вико-нується у планово-обов’язковому порядку і включає визначений відповідними інструкціями перелік обов’язкових робіт і проце-дур. Наприклад, щоденне обслуговування проводиться після за-кінчення роботи і передбачає: перевірку технічного стану; вико-нання робіт щодо підтримування належного зовнішнього вигля-ду; заправлення експлуатаційними рідинами; усунення виявле-них несправностей; санітарну обробку ДТЗ (за потребою). Такі ж переліки затверджені й для інших видів технічного обслугову-вання. При цьому вказане Положення передбачає, що ТО-2 про-водиться разом з черговим ТО-1, а сезонне техобслуговування — разом з ТО-2. Прибирально-мийні роботи виконуються за по-требою, але обов’язково перед ТО чи ремонтом. Періодичність ТО ДТЗ наведено у табл. 3.4.

Поточний ремонт виконується за потребою, згідно з ре-зультатами діагностування технічного стану ДТЗ (або за наяв-ності несправності) і призначений для забезпечення або віднов-лення його працездатності. До поточного ремонту ДТЗ нале-жать роботи, пов’язані з одночасною заміною не більше двох базових агрегатів (крім кузова і рами). Будь-який ремонт агре-

 

Облік в автотранспортних підприємствах

Таблиця 3.4

Періодичність технічного обслуговування ДТЗ

 

Тип ДТЗ         Періодичність ТО, пробіг, км

 

            ЩО     ТО-1   ТО-2

Автобуси, легкові автомобілі          Один раз за робочу добу незалежно від кількості робочих змін 5000    20000

Автомобілі вантажні, автобуси на базі вантажних автомобілів або з викорис-танням їх базових агрегатів, автомобі-лі повноприводні, причепи і напівпричепи    

            4000    16000

гатів належить до поточного ремонту. Базовими агрегатами ДТЗ є такі:

—        двигуни з картером зчеплення у зборі;

—        коробка передач, роздавальна коробка;

—        гідромеханічна передача;

—        задній міст (вісь);

—        середній міст (вісь);

—        передня вісь (міст);

—        рульове керування;

—        кабіна вантажного та кузов легкового автомобіля;

—        кузов автобуса;

—        рама;

—        підйомне обладнання платформи автомобіля-самоскида.

Капітальний ремонт — це ремонт, який виконується для віднов-лення справності та повного або близького до повного відновлен-ня ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких частин, у тому числі базових. До капітального ремонту належать роботи, пов’язані із заміною кузова для автобусів та легкових автомобілів, рами для вантажних автомобілів та причепів або одночасною замі-ною не менше трьох базових агрегатів. Операції щодо заміни шин та акумуляторних батарей не належать до ремонтних робіт.

Отже, усі види ремонтів — це процедура відновлення працез-датності автомобіля, яка включає ремонт або заміну непридатних (пошкоджених) деталей, а техобслуговування — це підтримка ма-шини у робочому стані, яка не передбачає заміни яких-небудь деталей, крім автомобільних шин і акумуляторних батарей. Роз-різняти ці поняття важливо для правильної організації податково-го обліку валових витрат.

Техобслуговування і ремонт автомобілів можуть виконува-тися силами самого АТП (господарським способом) або із залу-ченням станції техобслуговування (підрядним способом). Договір