Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Облік витрат на обов’язкове : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

3.5. Облік витрат на обов’язкове


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

страхування, пов’язане

з експлуатацією автомобілів

Для автотранспортних підприємств специфічними є витрати, пов’язані з обов’язковими видами стахування. Згідно із Законом України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР на авто-мобільному транспорті найбільш поширеними є:

1)         особисте страхування від нещасних випадків на транс-порті — у транспортних організаціях;

2)         особисте страхування водіїв, які працюють не в транс-портній організації;

3)         страхування цивільної відповідальності власників транс-портних засобів — фізичних і юридичних осіб.

 

Облік в автотранспортних підприємствах

Особисте страхування в автотранспортних підприємствах пе-редбачає страхування пасажирів і деяких категорій працівників транспортних організацій на випадок загибелі, смерті, одержан-ня травми, яка зумовила інвалідність, тимчасової втрати працез-датності.

Обов’язкове особисте страхування поширюється:

—        на пасажирів автомобільного транспорту, крім внутрішньо-міських перевезень, під час поїздки або знаходження на вокзалі, на станції (проводиться за рахунок пасажирів і на витрати авто-підприємства не відноситься);

—        працівників транспортних організацій незалежно від фор-ми власності і виду діяльності, які безпосередньо зайняті на транс-портних перевезеннях (водіїв), а також кондукторів, працівників бригад медичної допомоги (проводиться повністю за рахунок транспортної організації).

Розмір страхової суми для кожного застрахованого ( пасажи-ра, водія) складає 500 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-мадян (на сьогодні це 8500 грн.). Страховий платіж за обов’язко-вим особистим страхуванням водіїв на автомобільному транс-порті складає до 1% страхової суми за кожного застрахованого.

На кожен нещасний випадок, що стався із застрахованим на транспорті, транспортна організація повинна скласти такі до-кументи:

—        акт про нещасний випадок із застрахованим водієм ( ф. № Н-1), зразок якого передбачено «Положенням про порядок розслі-дування та ведення обліку нещасних випадків, професійних зах-ворювань і аварій на виробництві», затвердженим постановою КМУ від 21.08.2001 р. № 1094;

—        акт про нещасний випадок з пасажирами (галузевої форми);

—        довідку про страховика (найменування, адреса, телефон) для постраждалих осіб, які мали право на безплатний проїзд відпо-відно до діючого законодавства.

Страхування цивільної відповідальності власників транспор-тних засобів так, як і страхування водіїв, здійснюється за раху-нок автотранспортного підприємства. Страховим випадком за цим видом страхування вважається дорожньо-транспортна пригода (ДТП), яка сталася за участі транспортного засобу страхувальни-ка і внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за спри-чинену транспортним засобом шкоду майну, життю і здоров’ю третіх осіб. Сума страхового платежу встановлюється постанова-ми КМУ і залежить від типу, об’єму двигуна транспортного за-собу і терміну, на який укладається договор страхування.