Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література до теми : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

Література до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

1.         Закон України «Про селянське (фермерське) господар-ство» від 20.12.91 р. № 2009-Х11.

2.         Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 03.02.99 р. № 414-Х1У.

3.         Положення ( стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». Затверджено наказом МФУ від 18.11.2005 р. № 790.

4.         Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологіч-них активів. Затверджено наказом МФУ від 29.12.2006 р. № 1315.

5.         Про організацію ведення бухгалтерського обліку та складан-ня фінанасової звітності в системі Міністерства аграрної політики України. Затверджено наказом МАПУ від 01.11.2000 р. № 216.

6.         Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулю-вання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарсь-

 

ких підприємств. Затверджено наказом МАПУ від 18.05.2001 р. № 132.

7.         Методичні рекомендації з організації та ведення бухгал-терського обліку за журнально-ордерною формою на підприєм-ствах агропромислового комплексу. Затверджено наказом МАПУ від 07.03.2001 р. № 49.

8.         Методичні рекомендації з організації та ведення бухгал-терського обліку в селянських (фермерських) господарствах. Зат-верджено наказом МАПУ від 02.07.2001 р. № 190.

9.         Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерсь-кому обліку операцій з формування власного капіталу та залу-чення майна колишніх членів колективних сільськогосподарсь-ких підприємств новоствореними підприємствами. Затверджено наказом МАПУ від 02.07.2001 р. № 190.

10.       Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприєм-

ствах: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і допов. / За ред. проф.

М.Ф. Огійчука. — К.: Вища освіта, 2003. — 800 с.

11 . Облік сільськогосподарської діяльності / За ре д. В.М. Жука. — К., 2007. — 368 с.