Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.12.1. Проста форма обліку в СФГ : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

2.12.1. Проста форма обліку в СФГ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

При застосуванні простої форми обліку основним обліко-вим регістром є «Книга обліку доходів та витрат», форма якої рекомендована Міністерством аграрної політики України. Облік у цій книзі ведуть за принципом « затрати-випуск», тобто окремо реєструють доходи за їх видами та витрати за елементами. По-рівнянням доходів з витратами визначають фінансовий резуль-тат господарювання. Наявність засобів господарства та джерел їх утворення в книзі не відображають. При бажанні окремо ведуть облік розрахунків з покупцями та постачальниками. Надходжен-ня грошей від покупців відображають у книзі у графі «Відмітка про одержання» (табл. 2.7).

Особливістю простої форми обліку в СФГ є те, що куплені матеріальні цінності відразу списують на витрати діяльності. При цьому, якщо СФГ не є платником ПДВ, то сума останнього відно-ситься на витрати виробництва. У кінці звітного періоду прово-дять інвентаризацію запасів та визначають зміну їх залишків по-рівняно з початком періоду. Якщо залишки зросли, то на суму їх приросту зменшують витрати діяльності, а якщо зменшилися — то, відповідно, збільшують витрати звітного періоду (року).

На основні засоби, що належать СФГ, нараховують аморти-зацію за нормами, затвердженими наказом (розпорядженням)

 

Таблиця 2. 7 КНИГА

обліку доходів та витрат за  200      р.

(період) селянського (фермерського) господарства

(повна назва)

(ліва сторона)

 

з/п       Дата    Номер

банківського

або касового

документа      Зміст запису   Доходи за видами     Загальна

сума доходів  Фінансовий

результат:

прибуток(+)

чи збиток (-)  Податкове

зобов'язан-

ня        Відмітка

про одержан-

ня

 

           

           

           

            Виручка від

реалізації

продукції (робіт,

послуг)                                              Надзви-чайні

доходи           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13

Рештана 01.01.200    р.                                                                                                      

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

ВсьогонаЗ 1.12.200   р.                                                                                                      

(права сторона)

 

з/п       Дата    Номер             Зміст запи-

су        Витрати за елементами       Інші витрати  Надзвичайні витрати           Загальна

сума

витрат            Податко-

вий

кредит            Вилучення

коштів (витрати

за рахунок

доходу)

 

           

            банківського

або касового

документа, тощо      

            Матеріальні витрати                        Амортизація 

           

           

           

           

 

14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26

Рештана 01.01.200   р.                                                                                                       

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

ВсьогонаЗ 1.12.200   р.