Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.8. Облік витрат і калькулювання собівартості робіт (послуг) допоміжних виробництв : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

2.8. Облік витрат і калькулювання собівартості робіт (послуг) допоміжних виробництв


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

У більшості великих сільськогосподарських підприємств, крім основних галузей (рослинництва і тваринництва), є до-поміжні виробництва, які виконують роботи і надають послуги, як правило, іншим підрозділам всередині підприємства і порівня-но рідко — стороннім підприємствам та громадянам. До таких виробництв відносять: ремонтно-механічні майстерні, електро-, водо- і газопостачання, автомобільний і гужовий транспорт. Вит-рати, виконані роботи і надані послуги таких виробництв об-ліковують на субрахунку 234 «Допоміжні виробництва». Залеж-но від виду допоміжних виробництв субрахунок 234 має відповідні субрахунки другого порядку:

2341    «Ремонтні виробництва»;

2342    «Автомобільний транспорт»;

2343    «Енергетичні виробництва ( господарства)»;

2344    «Водопостачання»;

2345    «Гужовий транспорт». Аналітичний облік витрат допоміжних виробництв ведуть у

«Виробничому звіті» ф. № 10.3б с.-г., підсумки якого щомісяця переносять у «Зведену відомість до журналу-ордеру № 10.3 с.-г.»

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

 (ф. № 10.3д с.-г.), а підсумки відомості — безпосередньо до жур-налу № 10.3 с.-г.

Фактична собівартість продукції, робіт та послуг допоміж-них виробництв, крім гужового транспорту, визначається щомі-сяця і за цією оцінкою відноситься на споживачів. Послуги, на-дані одним допоміжним виробництвом іншому всередині підприєм-ства, оцінюють за плановою собівартістю і не коригують. Аналі-тичні рахунки обліку витрат закривають у такій послідовності: газо-, тепло-, електро-, водопостачання, ремонтні виробництва, холодильні установки, вантажний автотранспорт, гужовий транс-порт.

Розглянемо коротко особливості обліку витрат, виконаних робіт (наданих послуг) та визначення їх собівартості в окремих допоміжних виробництвах.