Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

1.         Наведіть визначення будівельної діяльності та розкрийте особливості її здійснення.

2.         Перелічіть особливості будівельної діяльності та вкажіть характер їх впливу на організацію бухгалтерського обліку.

3.         Охарактеризуйте порядок оформлення первинними доку-ментами та контролю за витрачанням матеріалів і сировини у будівництві.

4.         Перелічіть нормативні документи, що визначають мето-дичні основи обліку витрат у будівництві.

5.         Розкрийте особливості відображення в обліку витрат на замовлення згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти».

6.         Наведіть первинні документи, якими оформлюється ро-бота будівельних машин і механізмів при різних організаційних формах їх використання.

7.         Наведіть характеристику тимчасових нетитульних споруд і пристроїв та розкрийте порядок відображення в обліку опе-рацій їх створення, використання і ліквідації.

8.         Перелічіть витрати будівельних організацій, які належать до загальновиробничих.

9.         Охарактеризуйте особливості відображення в обліку, роз-поділу та списання загальновиробничих витрат підрядної буді-вельної організації.

 

10.       Наведіть бухгалтерські проводки з відображення в об-ліку генпідрядника загальновиробничих витрат, які компенсу-ються субпідрядником.

11.       Які є первинні документи з обліку розрахунків підряд-ника із замовниками?

12.       Наведіть визначення понять «валова заборгованість за-мовників підряднику» та «валова заборгованість підрядника за-мовникам».