Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

ВСТУП            3

ГЛАВА 1. Особливості обліку в будівельному виробництві       5

1.1.      Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку       5

1.2.      Особливості документального оформлення та контролю за витрачанням виробничих запасів        9

1.3.      Облік витрат будівельної організації та визначення собівартості будівельно-монтажних робіт         13

1.4.      Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів             16

1.5.      Облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв            19

1.6.      Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій             22

1.7.      Облік реалізації виконаних робіт і розрахунків із замовниками . 25

Питання для самоконтролю             31

Література до теми    32

ГЛАВА 2. Облік у сільськогосподарських підприємствах            33

2.1.      Особливості бухгалтерського обліку у сільськогосподарському виробництві  33

2.2.      Формування і облік статутного капіталу сільськогосподарських підприємств              38

2.3.      Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі (поточних біологічних активів тваринництва)    48

2.4.      Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції рослинництва           55

2.5.      Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції тваринництва            61

2.6.      Облік витрат з формування основного стада, закладання і вирощування багаторічних насаджень  66

2.7.      Облік витрат і виходу продукції підсобних промислових виробництв              69

2.8.      Облік витрат і калькулювання собівартості робіт (послуг) допоміжних виробництв  72

 

2.8.1.   Облік у ремонтних виробництвах  73

2.8.2.   Облік витрат і роботи автомобільного транспорту           74

2.8.3.   Облік витрат енергетичних виробництв (господарств) та водопостачання     75

 

ГЛАВА 3. Облік в автотранспортних підприємствах       97

3.1.      Галузеві особливості автотранспорту та їх вплив на організацію обліку           97

3.2.      Облік придбання та списання (вибуття) автотранспортних засобів      100

3.3.      Документальне оформлення вантажних автомобільних перевезень      104

 

3.4.      Документальне оформлення і облік доходів від пасажирських перевезень        109

3.5.      Облік витрат на обов’язкове страхування, пов’язане з експлуатацією автомобілів      116

3.6.      Облік витрат на проведення технічних оглядів автомобілів        118

3.7.      Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів       119

 

3.8.      Облік запасних частин і автомобільних шин         122

3.9.      Облік паливно-мастильних матеріалів       129

3.10.    Зведений облік витрат і калькулювання собівартості

автомобільних перевезень    142

Питання для самоконтролю             146

Література до теми    147

ГЛАВА 4. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах

залізничного транспорту      149

4.1.      Галузеві особливості залізничного транспорту та їх вплив на організацію обліку і звітності              149

4.2.      Облік внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків         158

 

4.3.      Облік основних засобів         160

4.4.      Облік запасів              162

 

4.4.1.   Рахунки обліку запасів          162

4.4.2.   Розрахунки за централізовані поставки товарно-матеріальних цінностей        165

4.4.3.   Облік транспортно-заготівельних витрат              166

 

ГЛАВА 5. Особливості обліку в торгівлі    185

5.1.      Особливості торговельної діяльності та їх вплив на організацію обліку            185

5.2.      Облік торгових патентів       192

5.3.      Облік надходження і реалізації товарів       195

 

5.3.1.   Документальне оформлення надходження і вибуття товарів .. 195

5.3.2.   Облік надходження товарів і формування їх первісної вартості  197

5.3.3.   Облік розрахунків за претензіями    199

5.3.4.   Облік реалізації товарів і торгових націнок            203

5.3.5.   Облік транспортно-заготівельних витрат              206

5.3.6.   Облік операцій з тарою         212

5.3.7.   Облік реалізації товарів зі знижками           218

5.3.8.   Облік повернення товарів покупцями        223

5.4.      Особливості відображення в обліку окремих видів торгівлі        226

5.4.1.   Облік комісійної торгівлі       226

5.4.2.   Облік торгівлі в розстрочку              232

5.4.3.   Облік реалізації товарів через торговельні автомати         234

5.4.4.   Бухгалтерський облік виїзної торгівлі          238

5.4.5.   Облік реалізації товарів поштою      239

5.4.6.   Особливості обліку оптової торгівлі            244

5.4.7.   Особливості обліку фірмової торгівлі          248

 

5.5.      Особливості відображення в обліку реалізації лікарських засобів аптеками      252

5.6.      Облік витрат і результатів діяльності торговельного підприємства        258

 

390

5.6.1.   Облік витрат на рекламу       258

5.6.2.   Порядок визначення і відображення в бухгалтерському обліку природного убутку та понаднормативних нестач товарів .... 260

5.6.3.   Облік операційних витрат торговельного підприємства та визначення  фінансових результатів      264

5.7. Облік переоцінки товарів та відображення їх вартості у балансі ... 267

Питання для самоконтролю             269

Література до теми    270

ГЛАВА 6. Особливості обліку виробничо-торгової   діяльності

підприємств громадського харчування       272

6.1.      Особливості виробничо-торгової діяльності у сфері громадського харчування            272

6.2.      Планування виробничої діяльності підприємств громадського харчування      277

6.3.      Особливості документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини    281

6.4.      Облік товарів на складах       284

 

6.5.      Облік виробництва та реалізації власної продукції           286

6.6.      Особливості обліку товарів і сировини у самостійних кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів         292

6.7.      Облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття.... 294

Питання для самоконтролю             297

Література до теми    298

ГЛАВА 7. Облік у житлово-комунальному господарстві             299

7.1.      Діяльність житлово-комунального господарства як об’єкт бухгалтерського обліку     299

7.2.      Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ     301

7.3.      Облік витрат на підприємствах житлово-комунального господарства             304

7.4.      Відображення в обліку доходів підприємств ЖКГ            307

7.5.      Облік розрахунків з квартиронаймачами    308

7.6.      Облік цільового фінансування на підприємствах ЖКГ    311

7.7.      Облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)           314

7.8.      Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК)         317

Питання для самоконтролю             320

Література до теми    321

ГЛАВА 8. Облік   у готельному   господарстві      322

8.1.      Загальні положення організації готельного бізнесу та обліку готельних послуг            322

8.2.      Документальне оформлення готельних послуг     323

 

391

8.3. Облік витрат і доходів у підприємствах готельного бізнесу              329

Питання для самоконтролю             331

Література до теми    331

ГЛАВА 9. Облік  страхової   діяльності       332

9.1.      Поняття страхової діяльності           332

9.2.      Облік страхових платежів та розрахунків із страхувальниками . 335

9.3.      Облік операцій перестрахування     338

 

9.3.1.   Загальні положення організації обліку операцій перестрахування          338

9.3.2.   Облік у перестрахувальника операцій передачі ризиків у перестрахування      339

9.3.3.   Облік у перестраховика операцій   отримання ризиків у перестрахування       341

 

9.4.      Облік страхових резервів      343

9.5.      Облік витрат і доходів   та визначення фінансових результатів страхової діяльності  349

Питання для самоконтролю             354

Література до теми    355

ГЛАВА 10. Облік у гральному бізнесі         356

10.1.    Визначення грального бізнесу та загальні умови його здійснення         356

10.2.    Бухгалтерський облік у гральних закладах             361

 

10.2.1. Облік доходів і витрат у казино       362

10.2.2. Облік доходів і витрат при організації гри на тоталізаторі .... 366

Питання для самоконтролю             369

Література до теми    369

ГЛАВА 11. Облік ломбардних операцій     370

Питання для самоконтролю             376

Література до теми    376

ГЛАВА 12. Облік доходів і витрат у недержавних закладах освіти .... 377

12.1.    Загальні положення організації обліку в недержавних закладах освіти              377

12.2.    Облік доходів у недержавних навчальних закладах          378

12.3.    Облік витрат і визначення собівартості освітніх послуг  381

Питання для самоконтролю             385

Література до теми    385

ЛІТЕРАТУРА            386

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Петро Йосипович АТАМАС

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

2-ге видання, перероблене та доповнене

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов Редактор – Л. В. Пилипчак Комп’ютерна верстка – О. М. Гришкіної

Підписано до друку 24.12.2009. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура NewtonC. Умовн. друк. арк. 22.05. Наклад – 800 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006