Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
16.4. Управління плинністю кадрів та трудовою дисципліною за кордоном : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

16.4. Управління плинністю кадрів та трудовою дисципліною за кордоном


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Більшістю західних фірм плинність кадрів розцінюєть-ся як негативне явище, тому що це зумовлює зниження продукУ США „p„ дослідженні „p„,„„ „л„„„ості кадрів було вияв-ЛЄ-ГзГ=ГЛ!рТ^рГТаУмоВаМІ,Прац1;

2°" п=™м™ РЗгР»%™рГмІГа%™:

„ем плУ„„„ості кадрів. Так, „а в'елики'х підпрЕемствах phLb

="зГ„р=„с?" ™в™ д;Рхг™=г„гд:

Г^ГФ%Г„В;ЯГ€™ руо&м^™ліг„тг„^;а=

ЗД°В°Японії, за думкою західних експертів з менеджменту, створені в організаціях найбільш сприятливі можливості за-доволення різних потреб працівників. При цьому, як і у всіх сучасних організаціях, на озброєння приймається піраміда Маслоу, відповідно до якої кожна людина прагне задовольня-ти усі і-і потреби. Низькому рівню шшнності персоналу у

Гр"::=^ЛЇ^:^^^^:

підприємства.

Слід зазначити, якщо на Заході робота сприймається засобом для досягнення мети, то для японців саме робота та соціальні ко-нтакти,щопсупроводжують,Є метою.

Японські підходи та методи в управлінні персоналом отриму-ють широке просування та застосування в країнах Європи. Таки-ми із них є: підготовка та прийняття управлінських рішень в про-цесі неформального обговорення працівниками різних щаблів

прикладу наведемо деякі заходи, що здійснюються у Інституті

співробітників з високим рівнем самосвідомості наряду з можли-востями самостійно кожному визначати початок та закінчення робочого дня, періодично проводяться збори, де розглядаються не стільки питання трудової дисципліни, а здебільшого результа-ти роботи кожного.

Деякі західні фірми видають обов’язково інформаційні мате-ріали для нових працівників з тим, щоб інформація поступала більш об'єктивно, не упереджено, без впливу емоцій, почуттів того, якби хто-небудь це розповідав. Таким чином, зразу ж допо-магають новим співробітникам швидше ознайомитися з оточен-ням, адаптуватися до соціальних норм та правил поведінки. Така практика в значній мірі сприяє стабілізації колективу, задоволен-ню потреб працівників та зниженню рівня плинності кадрів.

?

Н'