Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.1. Сутність та показники плинності кадрів : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

16.1. Сутність та показники плинності кадрів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

магниевый скраб beletage

Плинність кадрів — це процес, що відображає процес звільнення працівників із організації за власним бажанням, за прогули та інші порушення трудової дисципліни. Якщо оцінюва-ти цей процес з точки зору особистості, то він є прийнятний і зрозумілим: людина має право та змінює своє місце роботи, якщо воно її не влаштовує чи не задовольняє її якихось потреб.

Що містить в собі цей процес для організації? Які симптоми та наслідки він має? Перш за все, при звільненні за власним ба-жанням висококваліфікованих працівників організація втрачає той людський капітал, яким володіють ці працівники; вона отри-мує інформацію про те, що не все гаразд для задоволення потреб працівників; організація потребує додаткових коштів на залучен-ня працівників замість вибувших. Управління плинністю персо-налу передбачає постійне вивчення та розробку комплексу захо-дів по зниженню плинності кадрів. Ця робота входить у функціо-нальні обов'язки кадрової служби підприємства.

Робота з оцінки та зниженню рівня плинності кадрів передба-чає наступні етапи:

—        збирання та обробку інформації про стан, причини та фак-тори плинності кадрів;

—        аналіз процесу плинності кадрів, виявлення його тенденцій;

—        розробку та реалізацію заходів із зниження плинності кадрів.

Стан плинності кадрів характеризується:

коефіцієнтом плинності (Кп), який визначається як відношен-ня кількості звільнених працівників за прогули, інші порушення трудової дисципліни та за власним бажанням до середньосписко-вої чисельності працюючих. Він може розраховуватися як по

оцінки рівня плинності за окремими категоріями персоналу по

окремих статевих, вікових, професіональних, освітніх та інших групах. Він розраховується як і попередній, тільки відносно ви-

ЗНакоефіцТєн™м інтенсивності плинності (Кіп)л що визначається відношенням окремого коефіцієнта по даній групі (або підрозді-лу) до коефіцієнта плинності кадрів по підприємству (Кп). Якщо коефіцієнт інтенсивності плинності (Кіп) менше 1, то інтенсив-ність плинності нижче п середнього рівня, якщо більше, TO свід-чить про підвищену інтенсивність, якщо ж коефіцієнт КІП = 1, TO це свідчить. про його середній рівень (відносно організації чи окремого підрозділу).