Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.4. Конфлікти в колективі : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

14.4. Конфлікти в колективі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Показником соціально-психологічного клімату колек-тиву є також виникнення конфліктних ситуацій.

Конфлікт- це зіткнення протилежно направлених дій пра-

дені протиріччя.

Конфлікти є практичною закономірністю становлення та роз-витку кожного колективу. Конфлікти можуть бути відсутніми за умов: повної байдужості членів колективу до сшльних справ та один одного чи високого рівня диктатури, авторитарності управ-ління та недопущення інших поглядів на події та явища.

можна класифікувати за різними критеріями:

-          за сферою поширення можуть бути ділові та міжособистісні;

—        за складом учасників: виникають «по горизонталі» та «по

вертикалі» стосунків в організації;

-          за часом перебігу: короткострокові та затяжні;

-          за формою перебігу: приховані та явні, згладжені та гострі. Причиною конфліктів можуть виступати різні ситуації та про-

блемРи. Так, пере/умовою вин'икнення" дшов'их конфУл1КТ1в 4aL виступають недоліки у організації виробництва, організації сти-мулювання праці персоналу, нечітке регламентування діяльності працівників, недосконалість оцінки праці персоналу, невідповід-ність якісного складу працівників завданням організації із-за не-досконалого підбору та відбору персоналу та інше.

Міжособистісні конфлікти виникають, як правило, на почут-тях взаємної антипатії, ревнощів, заздрощі, приниженої гідності. Такі конфлікти виникають в сфері неофіційного спілкування між ,ле„а„„Фколекг„ву, однак во„Ф„ „Ре„4,е віддзеркалю'ються і „а ділових стосунках. Причиною міжособистісних конфліктів можу виступати несумісність:

—        фізична чи фізіологічна (за віком, станом здоров'я, праце-

—        психофізіологічна (за темпераментом, швидкістю та сихро-

13-^іаГнТ-п™ГіГа'(захарактером^ нерозумінням, спів-

ЧУ "^-^^^       1НТереси,

установки на сприйняття оточуючого середовища).

Наявність конфліктів в колективі свідчить своєрідним сигна-лом, який вказує на необхідність прийняття термінових управлін-ських рішень та заходів. Як можна сприймати конфлікти? Яку позицію повинен займати керівник?

Необхідно пам'ятати, що конфлікти в колективі можуть віді-гравати як негативну, так і позитивну функції. Позитивна роль його полягає в тому, що конфлікт може акцентувати увагу керів-ництва на терміновому вирішенні проблеми (чи в організації ви-робництва, невиконанні зобов'язань, чи в байдужому ставленні до потреб людей). Який вплив буде мати конфлікт на діяльність усіх членів колективу, залежить також і від позиції керівника, способу вирішення протиріч, кінцевого результату. У кожному випадку керівник не повинен відгороджуватися від конфлікту чи «заганяти його всередину».

При вирішенні конфліктів можна орієнтуватися на наступні можливі способи:

-          взаємне примирення конфліктуючих сторін;

-          розгляд конфліктної ситуації (проблеми) на зборах колек-тиву із прийняттям рішення, обов'язкового для всіх;

-          визнання вини одним із учасників конфлікту;

-          «механічне» усунення конфлікту (звільнення чи переве-

Наука конфліктологія пропонує п'ять можливих міжособисті-сних стилів розв'язання конфліктів при управлінні персоналом організацій:

-          ухилення, тобто відгородження від ситуацій, які провоку-

^%£SZZ%ZZ£~^питань'наслідками

-згладження- через призиви до солідарності; проблема конфлікту залишається, хоча зовні може імітуватися мир та зла-года; однак пізніше може виникнути «вибух»;

точка зору. Але такий підхід може викликати обурення у більш молодоготаосвіченогоперсоналу;

-          компроміс — прийняття точки зору іншої сторони до ви-

Гж:^аггг™оус™„™6леїїзаради уни<нення смрки:

           

розв'язання проблеми — це виявлення та усунення причин, що викликали конфлікт; визнання розбіжносгей в думках, поглядах та готовнісгь їх вивчення з мегою пошуку напрямку дій, прийнятного ддя усіх. Такий підхід не передбачає досягнення своєї меги за раху-нок інших, а налаштовує конфліктуючі сторони на вибір найкращого варіанту дій. За результатами досліджень такий стиль розв'язання конфлікту є найбільш ефективним в управлінні персоналом.

?