Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_dc34d3b1c2dcca228cf2d51f1d408c15, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
14.1. Поняття та значення трудового колективу в управлінні персоналом : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

14.1. Поняття та значення трудового колективу в управлінні персоналом


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Професійна діяльність людей здійснюється переваж-ним чином у різних організаційних формуваннях. Причому, кож-не із них являє собою колектив співробітників, який організацій-но, економічно та юридично є відокремленим.

Поступаючи на роботу в ту чи іншу організацію, людина вхо-джь в /ислему взаеРмов,дУ„„с„У„, яка yL Lye м,ж ™„ коле-ктиву, адаптується до нового сощально-економічного оточення, норм, цінностей, прийнятих правил поведінки в колективі, відчу-ваючи їх дію та впливаючи на них своїми уже сформованими по-глядами та системою цінностей.

Таким чином, кожний колектив за своєю суттю, значністю має великий, а інколи визначальний вплив на ефективне використан-ня персоналу організації, реалізацію потенціалу кожної особис-тості. Необхідно зазначити, що в науковій літературі і в практич-ній діяльності підтверджується висновок про те, що і колектив, і особислісль (як елемеР„т /олекгиву) лісно вз'аемодіклгь між собою, зумовлюючи динаміку змін та трансформацію станів.

співробілництва, елнос^овних „івво?^.

Трудовий колектив — це сукупність людей, об'єднана досяг-ненням спільної суспільно значимої мети.

Колектив — це в першу чергу соціальне утворення, значення якого для ефективного використання персоналу проявляється че-рез його функції:

—        цільову — виробництво кінцевого продукту діяльності для задоволення суспільних потреб;

—        функцію задоволення соціальних потреб працівників — окрім задоволення матеріальних потреб, кожний член колективу задово-

—        соціально-інтегративну функцію, яка полягає у здійсненні щйноїкультури;

життівизначеногорегіону,країни.

Для становлення колективу вирішальне значення мають взає-модії індивідів, які об'єднані в групу; зміцнення внутрішньогру-пових зв'язків, що і визначають рівень згуртованості колективу тарівеньйогозрілості.

Таким чином, трудовий колектив як соціальна група форму-ється для гармонізації індивідуальних, групових тасуспільних інтересів, для конкретного виду суспільно значимої діяльності в межах визначеної форми власності та характеризується відноси-нами співробітництва та взаємодопомоги, спільними інтересами та ціннісними орієнтаціями.

Слід зазначити, що, незважаючи на багатоукладність форм го-сподарювання в сучасних умовах, колектив, як і окремий його член— співробітник, безперервно впливають один на одного, взаємодоповнюючи, розвиваючи, зумовлюючи зміну та трансфо-рмації в усіх складових елементах цих соціально-економічно-біологічних елементах.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_dc34d3b1c2dcca228cf2d51f1d408c15, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0