Питання для повторення та самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

1. Розкрийте сутність поняття «кар’єри» та можливості його застосування.

н'

 

2.         Які види кар’єри та їх відмінності?

3.         Що слід розуміти під горизонтальною кар’єрою працівни-ка? Коли їїможна вважати доцільною?

4.         Охарактеризуйте цілі діловоїкар’єри сучасноїмолоді.

5.         В чому полягає суть та мета професійних переміщень в організаціі?

6.         Які форми професійних переміщень можна застосовува-ти в організаціі?

7.         Які етапи можна виділити в управлінні кар'єрою?