Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_a27185f67c4e0926e3d9880d205985ed, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3. Атестація як форма оцінки персоналу : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

10.3. Атестація як форма оцінки персоналу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

магниевый скраб beletage

Одне із провідних місць у системі оцінки персоналу займає атестація кадрів. 3 розвитком приватних форм господарювання все більша частина керівників розуміють ії доцільність та все ча-стіше її застосовують.

Атестація — це спеціальна комплексна оцінка сильних та сла-бких сторін діяльності працівника, перевірка ступеню їх відпові-дності вимогам займаної посади.

стацію персоналу не рідше одного разу у три роки. Для посилен-ня заЩкавРленосТ1 кадр1В управЛ1ннРя /пУищення ^вого профе-сійного рівня за результатами атестації передбачається присво-єння категорій, рангів. За результатами атестації керівники орга-нізації приймають рішення щодо підвищення або пониження на посаді, посадового окладу, встановлення або відміни надба-вок до окладів, а при необхідності — навіть про звільнення з посади.

Об’епом атестації можуть бути як окремі працівники, так і в

B залежності від мети та часу проведення атестація може бути:

-підсумкова, метою якої є проведення повної та різносто-ронньої оцінки діяльності працівника за весь період діяльності. Гіроводихьсяодинразутри-п^яхьрок.в.

-поточна- проводиться через відносно короткий термін часу (один раз в квартал і кожна наступна базується на результа-тах попередньої);

— спеціальна — проводиться у зв’язку з особливими обстави-нами: направленням на навчання, затвердженнямнановійпосаді, перед прийняттям відповідного рішення, по закінченню випробо-вувальноготерміну.

Підготовкою та проведенням атестації опікується відділ кад-рів, тісно співпрацюючи з керівниками: він складає плани та гра-Рфіки проведеннРя ахестацп, а'хакож доводихь їх до в1Дому nepL налу не менше, ніж за місяць до проведення атестації. Для прове-дення атестації створюється атестаційна комісія, яку очолює, як правило, керівник організації чи його заступник.

Поточна оцінка роботи керівників та спеціалістів проводиться з метою визначення їх ділових та особистих якостей у міжатеста-ційний період. Вона базується на нормативній трудомісткості ви-конуваних робіт, положеннях про структурні підрозділи, посадо-вих інструкціях. Критеріями таких оцінок є виконання підроз-ділами та окремими працівниками їх поточних планів роботи.

3 розвитком ринкових відносин та розумінням важливості рі-

S ^Г^^ГТ^Л^в^^ Sa= персоналом — оцінки та атестації кадрів. Необхідно зазначити,

Проведення атестації оформляється протоколом атестації. За її резДатами керівництво^ганізації „р'иймае рішення щодо „е-реміщення персоналу, змін в оплаті праці або навіть звільнення.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_a27185f67c4e0926e3d9880d205985ed, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0