Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести до теми : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

Тести до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

І.Резервкадрів-це:

a.         підбір керівників чи переміщення спеціалістів на більш високу

b.         п'оняття, яке характеризує один із етапів роботи з керівними кад-

рами;

c.         спеціально сформована група працівників, яка за якісними харак-

теристиками відповідає вимогам, що висуваються до керівників відпо-

відного рангу, які пройшли спеціальну управлінську підготовку та до-

сягли noL/вних ре^ультатхв у вироб/ичУдхяльно^;

хар"^t^

PO^™S£ - ЯетЖ™ та ор™

а. адміністративноуправлінськогоапаратуорганізації;

^^=^Р^-^здМворГаН1заЩЇ; іголовнихспеіістів.

3. Який із перелічених етапів є початковим у формуванні резерву кадрів:

Ь:;~^зХ^^™Г^^р;зерву;

c.         визначення потреби в керівниках (кількісного та посадового

складурезерву);

d.         визначення рівня готовності осіб із складу резерву та призначен-

ня на посади.

™4рівГр0едГ,Н«С ш—o^ZZ н/^ше: ^3^

та інших документів; особисті співбесіди; відзиви безпосеред-ніх керівників, колег, підлеглих; результати психологічного тестування та експертної оцінки:

а. біографічні;

процесі яких проявляються ділові та особистісні якості хара-

а. біограф:чні;

13»,

7.         3 якою періодичністю переглядається та затверджується

склад резерву керівних кадрів:

а. £пі£ч^я;

с' у Ковідніепо з потребами організації;

d. у відповідністю зі зміною вищого керівництва організацією.

8.         Ефективн: робота з резервом в організації передбачає

ників;

c.         лінійних та функціональних керівників, а також декого із складу

d.         працівників кадрових служб, лінійних та функціональних керів-

ників, також декого із складу резерву.