Питання для повторення та самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

1.         Які працівники являють собою персонал управління?

2.         Охарактеризуйте складові елементи менеджменту пе-рсоналу.

3.         Якими факторами визначається остаточне рішення щодо заняття посади менеджера?

4.         Які основні вимоги формулюються при відборі менедже-рів організацій?

5.         В чому полягають особливості відбору менеджерів за кордоном?

6.         Які складові елементи можна виділити в заробітній платі менеджера?

7.         Яким критеріям повинна відповідати оплата праці мене-джерів?

8.         В чому полягає відмінність підвищення кваліфікацїі та перепідготовки управлінського персоналу від персоналу ор-ганізацІЇ взагалі?

9.         Які основні види підвищення кваліфікацїі менеджерів мож-на виділити?

Еґ