Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Ключові слова: персонал, трудові ресурси, кадри, робоча сила, етапи управління персоналом.

Результати діяльності більшості організацій свідчать про те, що одним із найважлившшх фактоР1в ефективного їх фу-нкцюнування в сучасних умовах є наявність високопродуктивно-го стабільного колективу, здібного в екстремальних умовах ви-рішувати проблеми та досягати поставлену мету. На думку вче-ЕихУта спец'їал^в-практик. проблема упр'авлш'ня перс^ом в найближчій перспективі буде знаходитися в центрі уваги керів-ництва кожної фірми, кожної організації.

Чи може функціонувати організація без людей? Навіть при та-кому шаленоїїу посту'пу на/ково-техшчного прогресу? Ві&мий американський професор з управління Дж. Гелбрейт відносно цього зазначив: «Люди — загальний знаменник прогресу» [15].

Виходячи із значного досвіду управління компанією «Джене-рал Моторс» відомий п керівник зробив такий висновок: «Для функціонування організації потрібні машини, технології, капітал, люди.На перше місце я ставлю людей. Все інше без них стає не-потрібним, непродуктивним» [34].

Тому важлива роль та головна відповідальність за організацію роботи з кадрами покладається безпосередньо на керівників під-

У „евеликих шдприсмсгвах, фірмах усі завдання „о управлін-

Вони координують виконання в організації усіх етапів з управ-ління кадрами: від їх залучення до звільнення з організа.ії, що і характеризує сутність управління персоналом як процесу

метою організації та к[8].инації їх діяльності в про,есі функціо-

соРціаль„о-пс„хологі,„оГохара^ру[5].

Ми не вважаємо доцільним в цьому випадку подання ще цілої низки тлумачень, понять, визначень нашого предмету досліджень та результатів їх висвітлення. Будемо застосовувати термін

підгоховц, фаХ1вЩв з(напрямом «Менеджменх» 4 «Економіі і підприємництво» — «Управлшня персоналом».

Таким чином під управлінням персоналу розуміють сукуп-ність усіх управлінських рішень та видів діяльності, що безпосе-редньо зв’язані з організацією впливу ш людей, які працюють на підприємстві чи в установі.

Предметом науки управління персоналом є вивчення відносин керівництва організації з працівниками та між ними з метою най-і повногоРта ефектив/ого використання їх потенщалу.

Управління персоналом є процесом безперервним та включає в себе проблеми планування, підбору, професійної підготовки, оцінки та навчання кадрів, які здійснюються з метою раціональ-ного їх вико.истання, підвищення ефективності та покращення якосТ1 життяР Управлшня персоналоі е також процесо'м дуже складним, при здійсненні якого необхідно враховувати такі аспекти:

—        техніко-технологічні, які відображають рівень розвитку

"■—^SSS;™, Щ„ в™™ „™ „ла„у-вання, визначення чисельності працюючих, організацію їх сти-

—        соціально-психологічні, які зумовлюють необхідність за-

провадження соціально-психологічних процедур в практику кадОсновними завданнями управління персоналом є здійснення для реалізації поставленої перед ними мети.