Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Досвід організації професійної орієнтації за кордоном : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

7.4. Досвід організації професійної орієнтації за кордоном


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Проблемою кваліфікованого підбору та розстановки кадрів у економічно розвинутих країнах опікуються як безпосе-редньо підприємства, так і держава. У зарубіжних країнах існує досить широка мережа різних служб, метою яких є здійснення заходавзпр'офоріщ/ноїроботі

У США існують як приватні, так і державні агенції переваж-но при коледжах та університетах. При Мшістерстві пращ ство-

S£3££SS£S2

ни персоналу знижується, надійність систем управління підви-щується.

У Великобританії головним координуючим органом у проф-орієнтаційній роботі є Служба зайнятості молоді, яка включає близько 3,5 тис. консультантів. Професійна орієнтація та консу-льтація учнів шкіл проводиться упродовж усього періоду їх на-вчання.

відповідальність за проведення цієї роботи покладена на Мініс-терство освіти.

У Швеції приблизно для 90 % випускників шкіл є обов’язко-вим навчання у системі професійної підготовки ще упродовж двох-чотирьох років.

Для ФРН також характерна існуюча система професійної осві-ти частини молоді, яка після її закінчення може ще продовжити навчання або йти працювати. Однак існує також практика набутнів, y Швеції — на 300 учнів.

H'