Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Трудова адаптація персоналу : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

7.3. Трудова адаптація персоналу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Кожна людина, яка приходить в організацію, має свої задуми та „адієгься їх туі реалізуват,, В свсГк, чергу організація очікує від людини виконання необхідних функцій та завдань. В процесі їх взаємодії відбувається процес адаптації.

Трудова адаптація — це процес освоєння людиною предмет-но-речового та соціального середовища у зв'язку з включенням його в нову трудову діяльність.

Трудова адаптація може підрозділятися на:

-5^Х:=^ иавиками

таумшнями^  передбачае процес входження

працівника у систему соціально-психологічних відносин в колек-

В цілому адаптацію можна вважати завершеною тоді, коли людина повністю пройшли всі перелічені процеси.

праці. Вторинною вважається адаптація тоді, коли людина змі-нює місце роботи або посаду. Відрізняються вони між собою складовими цього процесу.

Керівнику та менеджерам різного рівня необхідно всебічно сприя™ проходженню адаптащї, тому Що оргашзащя защкавлена у якнаишвидшому входженню людини в колектив та в досягнен-ні найвищої продуктивності праці. Тому є необхідним врахуван-ня та регулювання факторів, що зумовлюють більш успішний пе-ребіг адаптації.

Усі фактори можна підрозділити на суб’єктивні та об’єктивні.

До суб’єктивних ,акторів, зумовлених особливостями особи-

тації є близько 25—30 років. Саме цього віку особи здатні швид-ко пристосовуватися до змін в оточуючому середовищі та швидко сприймати все нове. Як похідна від віку є досвід роботи: до цього віку людина уже отримує деякий досвід, що сприяє вхо-дженню, однак, великий досвід, як і зрілий вік, стають перешко-дою для шІвидкої адаптації. Велике значення мають психологічні особливості. Так, швидше входять в нове середовище сангвініки, холерики, а більш хворобливо протікає цей процес у меланхолі-ків та флегматиків. Значення має також орієнтація особистості чи то більше на зовнішнє оточуюче се) [27вище (екстраверти), чи на

гігієнічні умови виробництва, соціально-психологічний клімат в колективі.

Весь процес адапта,ії можна розділити на стадії: ознайом-

™В„Г^ЕУ7™Ф„;СГЦГ Рг„г™^ессеп;еГоГ

щРе, „отім перРеорІ„тоІуеться, зберігаючи свої іаогляди'та с„с-тему цінностей: „а стад.ї асиміляції „риймас соціалвн, „ормИ нового оточення та вважається адаптованим; а на заключному етапі — ототожнює особисті цілі з цілями підприємства чи ор-ганізації.

Результативними показниками ефективної трудової адаптації можна вважати загальну задоволеність людини працею, ії проду-ктивність та якість праці, бажання або небажання продовжувати роботу в організації, виконання норм виробітку тощо.

Середній термін проходження адаптації для осіб, що закінчи-ли навчання у закладах освіти, становить до трьох років, саме та-кий, упродовж якого вважається ця особа молодим спеціалістом.