Питання для повторення та самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

1.         Охарактеризувати основні етапи планування персоналу організацІЇ.

2.         Які види планування персоналу ви знаєте?

3.         Які методи планування потреби у працівниках застосо-вуються в організаціях?

4.         В чому полягає суть планування потреби у спеціалі-стах?

Еґ

 

5.         Що виступає основними джерелами забезпечення органі-зації в персоналі?

6.         Охарактеризуйте систему формування кадрів за кор-доном.

7.         Які особливості характерні для роботи з кадрами в ЯПОНІІ?