Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Поняття робочого часу та його оплати : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

4.3. Поняття робочого часу та його оплати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

магниевый скраб beletage

Відомо, що для здійснення виробничого процесу необ-хідні затрати робочої сили. Свої трудові зобов'язання працівник виконує у робочий час.

новних типи no критерію самостійності прийняття рішення щодо тривалості (скільки?) та початку (коли?) робочого часу.

 

Початок          Тривалість     Тип

Установлений           Встановлена  Урочний робочий час

Установлений           Вільна Динамічний робочий час

Вільний          Встановлена  Гнучкий рабочий час

Вільний          Вільна Перемінний робочий час

- №srasf) zzzrs SKI (=

рієнтований на завантаження виробничих потужностей.

Перевагами гнучких форм робочого часу є більш високе задо-

=ро^=Х=^^ So*™-

сування робочого часу до індивідуального ритму продуктивності.

совуегься „Ре Z усіх. Інкол/це зумовлюс „егативіГвплив „а соціально-психологічні відносини.

Ця форма прийнятна для колективів з високим рівнем органі-

Законодавство України визначає тривалість робочого часу:

—        звичайну, за умови не більше 40 годин за тиждень;

—        скорочену, що менше звичайної, але різну для різних кате-горій працюючих:

—        для осіб віком від 16 до 18 років — 36 годин за тиждень;

—        для осіб віком від 15 до 16 років — 24 години за тиждень;

—        для осіб з шкідливими умовами праці — 36 годин за тиж-день.

—        неповний робочий час, який визначається по узгодженню обох сторін (для вагітних жінок, працівників з дітьми до 14 років, дітьми-інвалідами, з хворими членами сім’ї.

Ненормований робочий день призначається пращвникам, пе-релік яких зазначають у колективному договорі.

При управлінні персоналом важливим є розуміння категорій, що характеризують поняття робочого часу та заробітної плати.

Робоча зміна— це подовженість щоденн,ї роботи відповідн-

бота при посіві чи збиранні урожаю може чітко не регламентува-тися (за узгодженістю сторін), та часто продовжується весь сві-товий день. При цьому може не передбачатися подвоєна оплата робочого часу, що перевищує норму, а працівник їх може додати

ще значну кількість постійних працюючих.

Однак до роботи, що перевищує норматив, не залучаються особи, які молодші 16 років; які мають дітей до трьох років, вагі-тних жінок.

Заробітна плата- це винагорода, що визначається у грошо-вому виразі та виплачується власником чи уповноваженим орга-

Основна заробітна плата- це винагорода у відповідності і-

вигляді тарифних ставок, розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

тики (стимулюючі та компенсаційні виплати, премії, грошові та

Мінімальна заробітна плата— законодавчо установлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю. Сюди не включають доплати та надбавки. її розмір встановлюється на рівні малозабезпеченості у розрахунку на одну працездатну осо-бу та щорічно переглядається Верховною Радою України один 1.аз на 03ік. Так, з 01.01.2001 01ок01 вона становила 118 г80н, а з

договори та угоди».

Форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тари-фні сітки, схеми посадових окладів, умови введення та розміри надбавок, доплат, премій встановлюються на підприємстві у ко-лективному договорі. Законодавчо також встановлено, що заро-бітна плата виплачується тільки грошовими знаками чи банківсь-кими чеками, або ж колективний договір може передбачати част-кову виплату заробітної плати натурою (але за цінами, що є не

Заробітна плата виплачується в робочі дні не менше двох раз на місяць (не більше, чим через 16 днів).

?

Н'