Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Правові основи розторгнення трудових відносин : Управління персоналом : Бібліотека для студентів

4.2. Правові основи розторгнення трудових відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Загрузка...

Призупинення дії трудового договору може відбувати-ся в організації з різних причин. Основними для цього можуть бути:

-ініціативапрацівника;

нього.

Шдставою розторгнення трудового договору також може бути:

—        домовленість сторін, при чому у невизначений час та з іні-

ціативи кожної сторони;

-          закінчення терміну трудового договору. Однак, якщо по за-

кінченню терміну трудові відносини фактично продовжуються,

то трудовий договір вважається подовженим на невизначений те-

—        переведення працівника в іншу організацію чи на виборчу

посаду;

-          інші підстави, передбачені контрактом.

Якщо трудовий договір укладається на невизначений термін, то працівник має право його розірвати, попередивши про це за дватижні.

По закінченню двох тижнів працівник може залишити роботу, а власник чи уповноважений орган зобов'язаний провести розра-хунок та віддати трудову книжку.

У випадках з поважних причин (наприклад, переведення чо-

r^SS™ ^^1=5) з^-^у^тьГу термін, що вимагається.

Трудове законодавство визначає перелік підстав для розторг-нення трудового договору з ініціативи власника. Так, у відповід-ності з ст. 40 КЗпП це:

-зміни в організації виробництва та праці (що може зумов-лювати необхідність скорочення штату);

—        невідповідність працівника займаній посаді (за результата-миатестаціїчимедичноїкомісії);

—        систематичне невиконання працівником своїх обов’язків;

—        прогул, тобто відсутність працівника на роботі більше трьох

тимчасовоїнепрацездатності;

—        повернення на роботу працівника, який раніше виконував цю роботу;

—        поява на робочому місці у стані наркотичного чи токсично-

Г° -здійснення крадіжки майна організації.

Також визначаються законодавством підстави для звільнення працюючих з ініціативи власника без попереднього узгодження з

—'звільнення з посади за сумісництвом при поверненні на ро-боту працівника, що не є сумісником;

—        за допущення крадіжки майна організації (керівник, голо-вний бухгалтер);

—        звільнення керівних посад, що обираються чи признача-ються державними органами.

В інших випадках профспілковий орган повинен попередньо повідомити власника про погодження чи непогодження на звіль-нення в десятиденний термін.

Необхідно зазначити, що при звільненні без поважних причин

тижнів; якщо ж з поважних причин — не більше одного місяця.